OD 4. MAJA SAOBRAĆAJU I AUTOBUSI

 

Saopštenje Štaba za vanredne situacije opštine Lajkovac sa osamnaeste održane sednice dana 03.05.2020. godine

Štab za vanredne situacije opštine Lajkovac je danas na osamnaestoj održanoj sednici doneo sledeće zaključke:

1. Dozvoljava se počevši od 04.05.2020. godine obavljanje međumesnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Od 08.05.2020. godine dozvoljava se JP „Lastra“ iz Lazarevca da može obavljati gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, ali kao u dane školskog raspusta, a po ugvoru o javnom privatnom partnerstvu.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da obavljanje grdskog i prigradskog prevoza organizuju na način dat Instrukcijom javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19.

KOMANDANT ŠTABA
Andrija Živković

Related posts