OBAVEŠTENJE O UPISU PRVAKA

Obaveštenje o upisu dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu:

Roditelju/ drugom zakonskom zastupniku dece koja su stasala za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu od 1. aprila 2020. biće omogućeno da elektronskim putem iskažu interesovanje za upis u određenu osnovnu školu preko Portala eUprava.

Roditeljima koji preko ove usluge budu iskazali interesovanje elektronskom poštom biće poslata notifikacija o datumu upisa u osnovnu školu.

Na Portalu eUprava, po definisanju datuma biće dostupna usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje.

Ova usluga omogućiće roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve aktivnosti vezane za upis deteta u školu.

Nakon upisa deteta u školu, istog dana, vršiće se i testiranje deteta.

Related posts