OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE LAJKOVAC – ISPLATA SOCIJALNIH DAVANJA NA OSNOVU RANIJE DONETIH REŠENJA

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DEČIJEG DODATKA, PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA I PRAVA NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU POSEBNE NEGE DETETA, KOJIMA PRAVO ISTIČE 15.MARTA 2020.GODINE I KASNIJE,DA SE NA OSNOVU ZAKLJUČKA VLADE BROJ:53-2787/2020 OD 24.MARTA 2020.GODINE,PRODUŽAVA DALJA ISPLATA PRAVA NA OSNOVU RANIJE DONETIH REŠENJA,NAJDUŽE TRI MESECA,ODNOSNO DOK TRAJE VANREDNO STANJE.

NASTAVIĆE SE SA PRIJEMOM ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO,KOJI SE MOGU SE PREUZETI SA SAJTA OPŠTINE LAJKOVAC ILI LIČNO KOD RADNIKA OBEZBEĐENJA U ZGRADI OPŠTINE LAJKOVAC. POPUNJENE ZAHTEVE SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM MOGU POSLATI POŠTOM NA ADRESU: OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC, DRUŠTVENA BRIGA O DECI, UL. OMLADINSKI TRG BR.1, 14224 LAJKOVAC, ILI NEPOSREDNO PREDATI RADNIKU OBEZBEĐENJA U ZGRADI OPŠTINE LAJKOVAC.

ZAHTEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NAKNADU PORODILJAMA KOJA SE ISPLAĆUJE IZ BUDŽETA OPŠTINE LAJKOVAC, ZA SVAKO NOVOROĐENO DETE, MOGU SE PREUZETI SA SAJTA OPŠTINE LAJKOVAC ILI LIČNO KOD RADNIKA OBEZBEĐENJA U ZGRADI OPŠTINE LAJKOVAC. POPUNJENE ZAHTEVE SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM MOGU POSLATI POŠTOM NA ADRESU: OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC, DEČIJA I SOCIJALNA ZAŠTITA, UL. OMLADINSKI TRG BR.1, 14224 LAJKOVAC, ILI NEPOSREDNO PREDATI RADNIKU OBEZBEĐENJA U ZGRADI OPŠTINE LAJKOVAC.

ZA DODATNE INFORMACIJE GRAĐANI SE MOGU OBRATITI PUTEM TELEFONA BR: 014/3433-371, GORDANA GAČIĆ I ANA MILIJANOVIĆ.

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts