BROJ TELEFONA KRIZNOG ŠTABA OPŠTINE LAJKOVAC 014 / 3431 – 120

ZA SVE POTREBNE INFORMACIJE,
VEZANO ZA NOVONASTALU SITUACIJU,
A U VEZI KORONA VIRUSA,
KAO I POTREBE LOKALNOG STANOVNIŠTVA
PROISTEKLE IZ
NOVONASTALE SITUACIJE

BROJ TELEFONA KRIZNOG ŠTABA
OPŠTINE LAJKOVAC

014 / 3431 – 120

BROJ ĆE SUGRAĐANIMA BITI DOSTUPAN 24 ČASA.

Related posts