SAOPŠTENJE POVODOM UVOĐENJA VANREDNOG STANJA

Javno preduzeće za komunalne usluge “Gradska čistoća” Lajkovac, jedino javno preduzeće u Lajkovcu, od jutros je uvelo prve mere, među kojima je i naplata računa kod kuće za najstarije sugrađane, kao i pomoć u snabdevanju osnovnim životnim potrepštinama korišćenjem putničkih vozila preduzeća.

S A O P Š T E NJ E:

Prve mere „Gradske čistoće“ za podršku ustanovama i ugroženim građanima

Nakon proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog opasnosti od širenja virusa COVID-19, koje je javnosti sinoć saopštio predsednik Aleksandar Vučić, Javno preduzeće za komunalne poslove „Gradska čistoća“ odlučilo je na jutarnjem kolegijumu koji je održan 16.marta u 07časova da preduzme nekoliko mera u skladu sa aktuelnom situacijom:

1. Svakog dana od 9.00do 9.30 i od 13.00 do 13.30 sati na tri različite lokacije kao što su Dom zdravlja, Opština Lajkovac , Novo groblje biće proveravano da li ima dovoljno vode i zadovoljavajući pritisak. Informacije o stanju vode sa ove tri lokacije biće objavljivane svakog dana u 15 časova na sajtu Gradske čistoće www.komunalnolajkovac.rs i na portalu Lajkovac na dlanu www.lajkovacnadlanu.rs kako bi javnost i građani opštine Lajkovac bili tačno obavešteni o isporući vode.

2. Pored redovnog telefonskog broja 014 3431-194, komunalno preduzeće će uvesti još jednu direktnu liniju za građane 014 3431 – 012. Osim dobijanja svih neophodnih informacija, stariji sugrađani će pozivom na ove brojeve moći da plate svoje račune u kućnim uslovima, tako što će inkasanti Gradske čistoće doći kod njih, naplatiti račun i dati potpisanu priznanicu o uplaćenom iznosu.Za ove svrhe na raspolaganju će biti dva putnička automobila Gradske čistoće.Takođe dajemo preporuku da svi građani koji su u mogućnosti koriste elektronski način plaćanja računa, sve informacije mogu dobiti na pomenute brojeve telefona ili na elektronsku adresu jpcistoca@mts.rs

3. Javno komunalno preduzeće potrudiće se da olakša život najstarijim sugrađanima tokom vanrednog stanja. Stariji od 65 godina, kojima je preporučeno da se ne kreću po javnim mestima mogu se javiti na brojeve telefona 014 3431-194 i 3433 – 012, i zatražiti pomoć za ostvarivanje svojih osnovnih životnih potreba. Na ovome će biti angažovana četiri inkasanta, koje građani Lajkovca dobro poznaju i s kojima su u redovnoj komunikaciji.

4. Prilikom realizacije pogrebnih usluga, preduzeće će dati preporuku da se sahrane, pomeni i parastosi obavljaju u krugu najuže porodice, kako bi se smanjila mogućnost za prenošenje virusa.

5. Sve redovne aktivnosti koje se tiču komunalne higijene i ostalih komunalnih aktivnosti biće intezivirane i odvijaće se neometano.

Komunalno preduzeće sprovođenjem ovih mera želi da pokaže odgovornost i solidarnost i da pomogne najstarijim sugrađanima i lokalnoj zajednici u prevazilaženju krize u kojoj smo se našli uz maksimalno poštovanje svih preporuka nadležnih organa i Vlade republike Srbije.

Related posts