POČELA OBUKA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

U Gradskoj kući u Lajkovcu počela je obuka 211 lica, članova stalnih sastava biračkih odbora za izbore koji će se verovatno održati 26. aprila. Svi polaznici na kraju obuke polažu test u vezi sa postupkom izborne procedure.

Obuke članova biračkih odbora sprovode instruktori koji su uspešno završili obuku Republičke izborne komisije, u skladu sa Odlukom o organizaciji i sprovođenju obuka i instruktora za rad u stalnom sastavu biračkih odbora.

U obuku članova stalnih sastava biračkih odbora u Opštini Lajkovac uključeni su predstavnici SNS, SDPS, SRS, SPS i JS. Obuka traje osam dana, u trajanju od po četiri sata dnevno. Polaznici su podeljeni u grupe od tridesetak lica, a obuka se realizuje od 5. do 14. februara.

Marko Paunović, jedan od instruktora za stalne članove biračkih odbora, inače sekretar Opštinske izborne komisije, kaže da sve protiče u najboljem redu, da je ova edukacija značajna i za portal LAJKOVAC NA DLANU pojašnjavajući čitavu zamisao kaže:

“Naime, RIK (Republička izborna komisija) je krajem prošle godine od Opštinske izborne komisije tražio da joj dostavi najmanje dva kandidata za sprovođenje obuke instruktora za članove biračkih odbora. OIK je poslala spisak od četiri imena: Marko Paunović, Dragica Krunić, Milesa Pavlović I Marijana Selenić. Nakon uspešno položene obuke I dobijenog sertifikata, a po dostavljenom spisku kandidata za članove biračkih odbora, napravili smo plan obuke, obavestili smo kandidate I utvrđenim redosledom otpočeli obuke. Obuka sadrži teorijski i praktičan deo i predviđa i test znanja koji kandidati rešavaju i na osnovu koga će i moći da postanu članovi biračkih odbora.”

Polaznici obuke su iz stranaka koje sigurno izlaze na izbore i zastupljeni su proporcijalno broju u Narodnoj Skupštini, a predstavnici ostalih stranaka biće u proširenom sastavu biračkih odbora.

Cilj obuka je da budući stalni članovi biračkih odbora steknu takav nivo znanja i veština, koji će omogućiti da se celokupan izborni proces sprovede u skladu sa zakonima i procedurama Republičke izborne komisije. RIK obuku sprovodi zbog što veće regularnosti izbora I dobijanja što većeg broja uredno popunjenih zapisnika.

U razgovoru sa polaznicima obuke saznajemo, da su uvereni da će im ova obuka biti od koristi i da su dobili obilje informacija o kojima nisu previše znali, posebno ilustrativno vezane za situacije sa kojima se sve mogu sresti u izbornom danu.

Nakon smrti Dušana Obradovića, koji je u dva mandata bio predsednik, predsednik OIK u Lajkovcu je Jasmina Joksimović.

Related posts