U PETAK SEDNICA SKUPŠTINE

Predsednica Skupštine Opštine Lajkovac dr Jovanka Gomilanović zakazala je decembarsko važno zasedanje lokalnog parlamenta za petak 27. decembar u 9. časova. Nakon niza pripremnih sednica Opštinskog veća i zakonom obavezujućih održanih javnih rasprava za pojedine odluke, sve je spremno za predstojeću sednicu Skupštine.

Dnevni red 33. – će po redu sednice Skupštine u ovom sazivu sadrži 32 tačke. Ključna je svakako Odluka o budžetu za narednu godinu i sa ovim terminom održavanja sednice ispoštovan je zakonski rok za usvajanje budžeta za narednu godinu. Pred odbornicima će se naći i niz drugih važnih odluka, poput Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Lajkovac za 2020. godinu i Programa za unapređenje života lokalne zajednice.

Lokalni parlament treba da da saglasnost na Program poslovanja za narednu godinu Regionalnog centra za upravljanjem otpadom “Eko – Tamnava” d.o.o. Ub, Plan i Program rada Kulturnog centra “Hadži Ruvim”, Plan i Program rada Gradske biblioteke, Program rada Javne ustanove “Ustanova za sport i omladinu”, Program poslovanja JP “Gradska čistoća” sa Programom korišćenja subvencija za narednu godinu.

Pred odbornicima će se naći i Informacija, za devetomesečni period, o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja, na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština Lajkovac.
Nakon sprovedene Javne rasprave, konačnu verifikaciju od strane odbornika treba da dobije i Odluka o Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lajkovac.

Izmene će na predstojećoj sednici Skupštine, po drugi put pretrpeti Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite sa Planom podrške za uspostavljanje usluge ličnog pratioca deteta. Odbornici će razmotriti Izveštaj o realizaciji Programa za finansiranje troškova vantelesne oplodnje u ovoj godini, kao i Program finansiranja troškova vantelesne oplodnje u narednoj godini.

Po treći put, izmene će pretrpeti Program razvoja sporta na teritoriji opštine Lajkovac, a biće razmatran i Program unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva opštine Lajkovac za 2020. godinu.

Naravno, uobičajeno na decembarskom zasedanju, tu je i paket predloga odluka po osnovu kojih se puni budžet: Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Lajkovac, Odluka o opštinskim komunalnim taksama, Odluka o administrativnim taksama, Odluka o boravišnoj taksi.

Odbornici treba da daju konačno zeleno svetlo na Program uređivanja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac za 2020. godinu.

Takođe, biće razmatran i Kadrovski plan opštine Lajkovac za narednu godinu.

Pred odbornicima će se naći Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Lokalni Akcioni plan za zapošljavanje opštine Lajkovac za narednu godinu, zatim Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Lajkovac, Odluka o dimničarskim uslugama na teritoriji opštine Lajkovac, izmene će pretrpeti Odluka o obavljanju poslova zoohigijene, Odluka o javnim parkiralištima, Odluka o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji opštine Lajkovac, Odluka o sahranjivanju i grobljima na teritoriji opštine Lajkovac, Odluka o pogrebnoj delatnosti, a izmene će pretrpeti i Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja na teritoriji opštine Lajkovac.

Related posts