PROSTORIJE ZA “BaziMili”, IZVESNA I USLUGA LIČNI PRATILAC DETETA

“BaziMili” Lajkovac – Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, dobiće uskoro i prostorije u centru Lajkovca.
Naime, doneta je odluku o pokretanju postupka za izdavanje u zakup lokala u svojini Opštine Lajkovac u ulici Kralja Petra Prvog broj 4, u kome je ranije bila Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Lajkovac. Odluka je doneta na poslednjoj održanoj sednici Opštinskog veća. Upravo taj lokal biće dat udruženju koje su osnovali roditelji dece sa posebnim potrebama. Opredeljeni prostor, kako saznajemo, je sasvim prikladan za organizovanje nedostajućeg dnevnog boravka dece sa posebnim potrebama i rad udruženja, koje je za sada okupilo 17 roditelja, sa izraženom tendencijom uključivanja novih.

Za kratko vreme od osnivanja, Udruženje “BaziMili” Lajkovac ostvarilo je brojne pomake, a vredno pažnje je svakako osnivanje radne grupe za izradu nacrta plana za uslugu lični pratilac deteta, koju čine: koordinator Ktarina Janić iz Opštinske uprave, Snežana Žunjić predstavnik Centra za socijalni rad, član Opštinskog veća Milutin Nišavić, Ana Milijanović iz Opštinske uprave i predsednica Upravnog odbora Udruženja “BaziMili” Milica Nikolić.

Radna grupa je formirana na osnovu Memoranduma o razumevanju između Opštine Lajkovac i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), u okviru projekta “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja.

Konstruktivan sastanak radne grupe, koju čini pet članova, održan je u Gradskoj kući. Radi se na nacrtu plana za uslugu licni pratilac deteta. Tim povodom, u Lajkovac je dolazio i predstavnik resornog ministarstva iz tima za uključivanje, socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, kao i Enes Ljajić direktor CEVIT-a (Centar Evropskih vrednosti za implementaciju i toleranciju), sa kojim će udruženje potpisati sporazum o saradnji.

Kako saznajemo, počevsi od sastanka radne grupe pa na dalje sa timom za socijalnu inkluziju i sa predsednikom CEVIT – a, sve je proteklo u najboljem redu i sa izraženom željom i dobrom voljom svih aktera u smeru uvođenja usluge lični pratilac deteta, koja je od izuzetne važnosti deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces.

Related posts