PROSEČAN ROD KUKURUZA, BERBA DIKTIRA DINAMIKU JESENJE SETVE

Prosečni prinosi ovogodišnjeg roda kukuruza, čija je berba u punom jeku, u kolubarskom kraju biće na nivou višegodišnjeg proseka, oko 6 tona po hektaru. Zrno je suvo i dobrog kvaliteta, a vlažnost zrna kreće se od 14-16 % pa do 26-28% kod kasnijih hibrida, saznajemo od Snežane Stojković Jevtić, stručnjaka područne Poljoprivredne savetodavne stručne službe Valjevo.

Od blizu 35 000 hektara pod kukuruzom, u lajkovačkoj opštini kukuruzom je zasejano svega 2 800 hektara.
Od samog starta, ovogodišnju sezonu roda kukuruza pratile su specifičnosti, napominje Snežana Stojković Jevtić: “Uslovi za klijanje i nicanje nisu bili najpovoljniji, bilo je hladno pa je klijanje i nicanje bilo neujednačeno i vremenski razvučeno.Situaciju su popravile kiše tokom maja i juna, ali prinosi nisu rekordni kao prošle godine.”

Od dinamike berbe kukuruza, svakako zavisi i dinamika jesenje setve. Ratari uglavnom nastoje da iskoriste optimalne rokove, a po rečima stručnjaka to izgleda ovako:

“Berba kukuruza odlaže setvu ozimih strnih žita, pošto je kukuruz ovde znatno zastupljeniji u strukturi setve. Upravo teče optimalni rok za setvu pšenice, ali berba kukuruza uslovljava i setvu pšenice. Nakon skidanja kukuruza, biće potrebno par lepih dana da se najpre obavi obrada (uglavnom neka skraćena verzija, redukovana ) a zatim i setva pšenice i ostalih strnina. Očekujem da će do kraja oktobra biti zasejano 70-80 % planiranih površina a ostatak početkom novembra.”

Svakako, u narednom periodu obaviće se berba kukuruza a uslediće najpre obrada zemljišta, a potom i setva ozimih strnih žita. Tamo gde ne ne zavisi od berbe kukuruza, jesenja setva je i otpočela.

Za ozimu setvu u Kolubarskom okrugu planirane su sledeće površine: pšenice 12 500 ha, raži 126 ha, ječma 3 010 ha, ovsa 821 ha, tritikalea 1 071 ha, uljane repice 11 ha, lucerke 388 ha i ostalog krmnog bilja 199 ha. Praksa je pokazala da se na području lajkovačke opštine u jesenjoj setvi zaseje najviše do 10% ukupnih površina planiranih na području okruga. Snežana Stojković Jevtić kaže i da ovi zvanični statistički podaci imaju odstupanja u praksi i da sigurno na terenu ima više lucerke i ostalog krmnog bilja. Dodaje i da je krenula setva ječma, posejane su lucerka i uljana repica. Kaže i da su uslovi za setvu bolji nakon poslednje kiše, da ima više vlage u zemljištu i da je obrada zemljišta lakša.

Related posts