ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU TROGODIŠNJEG PLANA JAVNIH INVESTICIJA

Javna rasprava o Nacrtu plana javnih investicija opštine Lajkovac 2020.- 2022. godine održana je u Gradskoj kući, u prisustvu predstavnika nadležnih organa i opštinskih javnih službi. Ovim činom ispunjena je zakonska procedura u koracima pri donošenju Plana javnih investicija.

Po sprovedenoj javnoj raspravi, a pre izrade Predloga plana javnih investicija opštine Lajkovac u periodu 2020-2022, biće biće razmotreni svi predlozi javnosti pribavljeni u toku javne rasprave.

Nadležni pozivaju građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da učestvuju i dalje u postupku. Javni uvid u Nacrt Plana javnih investicija opštine Lajkovac 2020-2022. godine trajao je od 30. avgusta sve do početka javne rasprave 18. septembra, a zainteresovana lica ipak mogu dostaviti svoje predloge, sugestije i mišljenja o Nacrtu plana na obrascu predloga ideje kapitalnog projekta ili na drugi način u pisanoj formi – lično preko Pisarnice ili poštom na adresu Opštine Lajkovac sve do 1. oktobra, rečeno je na javnoj raspravi.

Rukovodilac resornog odeljenja diol. ing. Predrag Mirković je konstatovao da je javna rasprava uspela i dodao:

” Pored zaposlenih u Opštinskoj upravi, prisustvovali su i pojedini direktori i rukovodioci javnih preduzeća i ustanova, bilo je i građana koji su imali i sugestije i pitanja. Naravno, ovo danas nije krajnji rok, kako je prvobitno bilo zamišljeno. Do 1. oktobra svi zainteresovani mogu dostaviti Odeljenju za budžet i finansije predlog nekog kapitalnog projekta za koji misle da je potreban i da je kvalitetan i za koji će opština verovatno i naći sredstva i omogućiti da ga u nekom narednom periodu podrži, odnosno finansira.”

Na pitanje, koje su glavne odrednice Nacrta trogodišnjeg Plana javnih investicija, Mirković je odgovorio:
” Izdvojio bih nastavak saradnje sa Kancelarijom za javna ulaganja. Trenutno je u toku nabavka za rekonstrukciju škole u Bajevcu, vrednost ovog projekta je oko sto miliona dinara. Ovih dana ćemo objaviti i postupak javne nabavke za rekonstrukciju srednje škole u Lajkovcu. Znači, posle 40 godina, došlo je vreme i za to da se škola rekonstruiše, uskladi sa svim propisima, biće tu nekih detalja tehničkih koji do sada nisu viđeni u ovim našim objektima obrazovnim, ni u regionu.

Takođe, preko Kancelarije smo dogovorili, faktički je opština Lajkovac završila taj deo koji je bio obavezujući, pripremu projektno – tehničke dokumentacije za kompletnu sanaciju vodovodne mreže za naseljeno mesto Lajkovac. U pitanju je vrednost radova oko 240 miliona dinara, ili dva miliona evra, kroz koje će biti izvršena zamena svih azbestnih cevi, svih cevi prečnika manjeg od Fi 100, biće urađeni novi priključci, nekoliko novih buster stanica, a takođe biće odrađena i izgradnja telemetrijskog sistema – praćenja u realnom vremenu svega onoga što čini jedan vodovodni sistem, i protoka i variranja pritiska, tako da će i naše komunalno preduzeće “Gradska čistoća” i svi građani imati jedan i racionalniji i kvalitetniji vodovodni sistem. Sve ono što se sada dešava, ovi problemi kojima smo svedoci nekoliko godina unazad, sa tim projektom i budućim priključenjem na sistem “Stubo – Rovni” biti rešeni. Imaćemo redovno vodu, cena vode će biti povoljnija, a što je najvažnije biće je uvek.”

Pored toga što je opština Lajkovac jedna od prvih i tada malobrojnih lokalnih samouprava koja je svojevremeno otpočela izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sada i seoska područja lajkovačke opštine dobijaju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. O dinamici realizacije izgradnje Postrojenja na seoskom području, Mirković kaže:

” Izgradnja Postrojenja u Slovcu je završena. U toku su radovi povezivanja na mrežu. “Gradska čistoća” upravo izvodi radove na povezivanju cevovoda, kako bi Postrojenje moglo da radi.

Što se tiče Bogovađe, završena je tehnička dokumentacija, republička Direkcija za imovinu dala je saglasnost da lokalna samouprava na potrebnim parcelama može da radi i fekalnu kanalizaciju i Postrojenje. Sredstva za izgradnju Postrojenja u Bogovađi bila su predviđena ovogodišnjim opštinskim budžetom, međutim ono je moralo biti privremeno skinuto zbog ukidanja direktnog finansiranja “ekologije” lokalnim samoupravama. Ima naznaka, mi očekujemo da će ta odluka biti ukinuta, ali i ako ostane, ne treba građani Bogovađe da brinu. Mi smo konkurisali i kod Ministarstva građevine za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije i izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i kod Kancelarije za javna ulaganja.

Tako da, koja god linija finansiranja bude realizovana, ja očekujem da će sledeće godine početi radovi i da će dobrim delom biti završeni.”

Radovi na izgradnji bazena su završeni, a i svi ostali prateći radovi su u završnoj fazi, konstatovao je Predrag Mirković:

“Sam objekat zatvorenog bazena je završen. Ugovoreni su radovi na parternom uređenju, kroz koje će objekat bazena biti povezan i na vodovodnu i na kanalizacionu i na elektro – energetsku mrežu. Trafo je takođe završen. Ono što je još preostalo jeste izgradnja kotlarnice i ta nabavka je upravo objavljena, tako da će izgradnjom kotlarnice ceo taj tehnološki proces rada bazena biti zaokružen i verovatno će to biti početkom naredne godine. Ne bih zaista da prejudiciram rokove, ali to je tu , pri kraju je.”

Isoristili smo priliku da rukovodioca odeljenja pitamo, da li se razmišlja o projektu toplifikacije Lajkovca i dobili sledeći odgovor:

“Toplifikacije nema u ovom Planu javnih investicija, ali naravno to ne znači da se o tome ne razmišlja. Mi smo odradili idejno rešenje toplifikacionog sistema. Bilo je tu i raznih razgovora sa “Kolubarom”, postojala je i neka mogućnost izgradnje toplovoda od Termoelektrane do Lajkovca, postoji i sad ova ideja i verovatno će i to biti u dogledno vreme, izgradnja uz autoput, toplovoda, odnosno gasovoda, tako da je to otvorena tema. Toplifikacije nema za sada u ovom Planu javnih investicija, mi smo akcenat dali sada, kao što se vidi, rešavanju akutnog problema vodosnabdevanja i objektima obrazovanja (škola u Bajevcu i srednja škola u Lajkovcu), uz realizaciju Sporazuma o raseljavanju naseljenog mesta Skobalj.

Po svemu sudeći, Brenin i Radića konak, koji su sa oboda ugljenokopa preseljeni, na pragu su da dobiju svoju funkciju:

“Ugovor sa “Kolubarom” je potpisan, to nas čeka sledeće godine, finansijska sredstva su obezbeđena”, potvrdio je Mirković. Na potezu su, kako saznajemo, ustanove kulture i preciziranje sadržaja koji će u konacima biti realizovani.

Novina i perspektiva ima i vezano za Industrijsku zonu u Nepričavi:

“Kompletna planska dokumentacija je završena za Industrijsku zonu u Nepričavi. To je takođe vezano za mogućnost finansiranja obilaznice od Nepričave do Ćelija. Takođe su tu vrlo povoljne indicije da bi država finansirala to, posebno u sklopu izgradnje saobraćajnice od Iverka do petlje u Nepričavi, a naša obilaznica se logički nastavlja na tu saobraćajnicu i daje vezu od Nepričave do Ibarske magistrale. Ako to bude, da ta linija bude finansirana od strane države, mi ćemo vrlo brzo moći da odradimo i obilaznicu, koja prolazi kroz Industrijsku zonu, tako da je to vezano jedno sa drugim. To su velike investicije, u pitanju su milioni evra. Postoje povoljne indicije da ćemo taj novac i dobiti od države, u tu svrhu.”

Kao rukovodilac odeljenja, analizirajući urađeno Mirković kaže:

“Urađeno je dosta, to ste svedoci svi. Planirano je dosta i za ovaj trogodišnji period odrađene su neke stvari koje su dugo čekale da budu završene, kao što su: uređenje samog centra Lajkovca, Gradski trg sa vodenim površinama, u toku je nabavka za uređenje prostora – odnosno izgradnju parka na prostoru stare pijace, urađena je nova pijaca, bazen se privodi kraju, počinje rekonstrukcija škola, u toku je nabavka za Dom u Pepeljevcu – na koji se čeka dugo, prošlogodišnje i ovogodišnje aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji putne mreže su toliko obimne da bi njihovo nabrajanje potrajalo, a realizovane su i preko lokalnog budžeta i uz značajnu pomoć države…

Urađeno je dosta. Verovatno može i više. Trudićemo se da u ovom trogodišnjem planu odradimo i neke stvari koje nisu započete, a koje su neophodne svima nama.”

Related posts