JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA JAVNIH INVESTICIJA OPŠTINE LAJKOVAC 2020 – 2022

Na osnovu člana 102. Statuta opštine Lajkovac ( „Službeni glasnik opštine Lajkovac“ br 2/2019) Opštinsko veće opštine Lajkovac dana 30.08.2019. godine upućuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI
O Nacrtu plana javnih investicija opštine Lajkovac 2020-2022

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da uzmu učešće u javnoj raspravi o
Nacrtu plana javnih investicija opštine Lajkovac 2020-2022 koja će se održati u sredu 18.09.2019. godine sa početkom u 12 časova u maloj sali Opštine Lajkovac u Lajkovcu, Omladinski trg br.1, u prisustvu predstavnika nadležnih organa i javnih službi Opštine.

Nacrt plana javnih investicija opštine Lajkovac 2020-2022 i obrazac predloga ideje kapititalnog projekta dostupni su na internet sajtu opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs ,
oglasnoj tabli opštine Lajkovac kao i u sedištu opštine Lajkovac , u Gradskoj kući opštine u Lajkovcu, Omladinski trg br.1 – u Odeljenju za budžet i finansije – kancelarije 205 i 303 i opštinskoj pisarnici radnim danima od 8-14 časova.

Na internet sajtu www.lajkovac.org.rs , dostupan je i Građanski vodič o Nacrtu plana javnih investicija.

Javni uvid u Nacrt traje od 30.08. 2019. do 18.09.2019. godine.

Zainteresovana lica mogu dostaviti svoje predloge, sugestije i mišljenja o Nacrtu plana na obrascu predoga ideje kapitanog projekta ili na drugi način u pisanoj formi – lično preko opštinske pisarnice ili poštom na adresu Opština Lajkovac, 14224 Lajkovac Omladinski trg br.1 i u elektronskoj formi putem e-mail-a: opstinalajkovac@gmail.com do srede, 18. septembra 2019. godine, do 12 časova.

Po sprovedenoj javnoj raspravi, a pre izrade Predloga plana javnih investicija opštine Lajkovac u periodu 2020-2022 biće biće razmotreni svi predlozi javnosti pribavljeni u toku javne rasprave.

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
ANDRIJA ŽIVKOVIĆ

Related posts