U PONEDELJAK ZASEDA SKUPŠTINA

Nakon letnje pauze u radu lokalnog parlamenta, predsednica Skupštine opštine Lajkovac dr Jovanka Gomilanović zakazala je 31. sednicu Skupštine za ponedeljak 2. septembar, sa početkom u 11 časova.

Dnevni red 31. sednice SO – e Lajkovac, prve nakon letnje pauze, sadrži svega 15 tačaka, a centralna je svakako, kako je to već uobičajeno za septembarska zasedanja, drugi rebalans budžeta opštine Lajkovac. Odbornici će biti upoznati i sa izvršenjem Odluke o budžetu opštine Lajkovac za prvu polovinu godine.

Između ostalog, pred odbornicima će se naći i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje površinskog kopa ”Brdanjak” u naselju Stepanje, radi nastavka eksploatacije krečnjaka i dolomita kao tehničko-građevinskog kamena.

Shodno drugom rebalansu, odbornici treba da daju saglasnost na izmene Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice, saglasnost na Program raspodele sredstava od naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta opštine Lajkovac za ovu godinu i Program uređivanja građevinskog zemljišta .

Zeleno svetlo čekaju: Pravilnik o radu JP ”Gradska čistoća” Lajkovac, Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Lajkova, Predlog Odluke o javnim raspravama i Predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Lajkovac.

Prve i to vrlo pozitivne izmene i dopune pretrpeće Program o finansiranju troškova vantelesne oplodnje u ovoj godini.

Pred odbornicima će se naći i Predlog Rešenja davanju saglasnosti na Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa osnivača Zajedničkog centra za socijalni rad ”Solidarnost” za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica, kao i Predlog Rešenja, kojim se određuju doktori medicine zaposleni u Domu zdravlja Lajkovac za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih lica.

Related posts