PROFESORKA MILIJANA PETROVIĆ U ANN EX YU

Sa Prve međunarodne konferencije ANN EX YU, na kojoj je bila i u ulozi predavača, među 40 nagrađenih, profesorka iz Lajkovca vratila se i sa titulom Najboljeg nastavnika bivše Jugoslavije. Milijana Petrović, profesor lajkovačke SŠ “17. septembar” je jedina iz Lajkovca i Kolubarskog okruga, odnosno sa područja Školske uprave Valjevo, koja je uključena u ovaj međunarodni projekat vredan pažnje:

“Bio je aplikacioni formural za pristup Asocijaciji najboljih nastavnika. Morali smo da zadovoljimo neke kriterijume, da smo napredni nastavnici, da sa decom radimo medjunarodne projekte, da smo predavaci na konferencijama i slično. Nas 65 je ispunilo te uslove i primljenu smo u ANN EX YU. Želja nam je da promovišemo Asocijaciju koja ovih dana treba pravno da se formira kao Udruzenje. Formirali smo timove za rad. Ja sam u timu za projekte.”

ANN EX YU je asocijacija nastavnika formirana od visokokvalitetnih lidera iz obrazovanja spremnih da oko sebe okupe sve entuzijaste i lidere iz svih država sa prostora bivše Jugoslavije, da zajedničkim snagama afirmišu i motivišu najbolje vaspitače, učitelje, nastavnike, da menjaju sliku obrazovanja u ovom delu sveta.

To su entuzijasti koji opstaju uprkos svemu, rade u zemljama u kojima obrazovanje nije na ceni, u okruženju koje ne prašta uspeh. To su oni nastavnici koji imaju entuzijazam, bez obzira što se od entuzijazma ne živi; koji imaju moć inspiracije, kako za svoje učenike, tako i za kolege i sve one koji rade na svom celoživotnom usavršavanju; kojima nije potrebna dobro opremljena učionica, već svoj puni razvoj mogu postići i u teškim uslovima; nastavnici, koji ni od čega stvaraju nešto, a to nešto inicira sledeće nešto, drugačije i još kreativnije; to su oni nastavnici koji druge motivišu da postanu bolji!
Moto Asocijacije ANN EX YU je „Jedna knjiga, jedna olovka, jedno dete i jedan nastavnik mogu da promene svet“.

Na ideju da formira ovu mrežu nastavnika došle su Željana Radojičić Lukić (učiteljica u OŠ “Milan Rakić” Mionica) i Vesela Bogdanović (učiteljica iz Makedonije). Obe su finalistkinje Global Teacher Prize (među prvih 50 najboljih nastavnika sveta: Željana 2018, a Vesela 2015) i učitelji-ambasadori Varkey fondacije sa područja EX YU. 

Pitanja iz Aplikacionog formulara za mrežu nastavnika i Asocijaciju bila su vrlo kompleksna, stroga i zahtevna. Neophodno je bilo da su kandidati autori obrazovnih projekata, seminara, nacionalnih smotri, radionica, da sa decom učestvuju na lokalnim i medjnarodnim projektima… Milijana Petrović, pedagoški savetnik i nastavnik stručnih predmeta: poslovne infomatike i programiranja ih je sa lakoćom prošla. Takođe, selekcija nastavnika koji zadovoljavaju kriterijume bila je stroga.

Naime, postoje tri kategorije članstva u ANN EX YU: članovi (ukupno ih ima 95), koji su zadovoljili osnovne kriterijume, najbolji nastavnici (65 nastavnika)koji ispunjavaju stroge kriterijume i nastavnici zvezde (izbor će biti naknadno sproveden, nakon posebne selekcije i kriterijuma.

Prva međunarodna konferencija Asocijacije najboljih nastavnika bivše Jugoslavije, ANN EX YU održana je početkom marta u Skoplju. Konferenciji su prisustvovali nastavnici koji su dobili titulu Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije, punopravni članovi ove Asocijacije i drugi nastavnici sa svih prostora regiona koji su u realizaciji ove ideje prepoznali svetliju budućnost za obrazovanje.

Milijana Petrović, profesor lajkovačke SŠ “17. septembar” bila je učesnik prve međunarodne konferencije ANN EX YU. Po povratku iz Skoplja, prepuna utisaka, za portal LAJKOVAC NA DLANU je ovako rezimirila rad i rezultate prve konferencije:

“Prvog dana okupljeni učesnici obišli su školu OOU „Dimitar Miladinov“ u Skoplju i imali na taj način priliku da se upoznaju sa formalnim obrazovanjem u Makedoniji. U školi su ih dočekali ljubazni domaćini, direktorka i nastavnici, učenici obučeni u makedonsku narodnu nošnju nudeći hleb i so. Predivni kreativno uređeni hodnici i učionice odisali su neizmernim trudom i ljubavlju nastavnika prema svom poslu i prema učenicima. Učesnicima je pružena i jedinstvena prilika da prisustvuju radionici učenika na kojoj su pravili „martinki“ – amajlije od upletenog belog i crvenog svilenog konca koje se daruju bliskim osobama za sreću, zdravlje i snagu tokom godine. Ti ukrasi, “znak ljubavi i sreće”, koji se vezuju oko ruke ili darivaju kao mašnica poklonjeni su gostima. Tako „obeleženi“ znacima prijateljstva učesnici Konferencije krenuli su u Kulturni centar da budu aktivni učesnici na predavanju i radionici. Predavanje o neformalnom obrazovanju u Makedoniji kroz prikaz rada Fondacije za kulturnu i obrazovnu inicijativu „Čekor po Čekor“ u Kulturnom centru održala je profesor doktor Suzana Kirandžiska. Učesenici konferencije su kroz diskusiju saznali kakve inicijative preuzima na sebe ova fondacija, kako radi, koje projekte podržava itd. Nakon predavanja prešlo se na radionicu na kojoj se kroz zadatke postavljene učesnicima dolazilo do važnih delovanja za asocijaciju (ciljevi, način ostvarivanja kroz raznovrsne aktivnosti, osnivački akti, timovi itd.). Radionicu je uz stalnu podršku i saradnju svih punopravnih članova Asocijacije veoma uspešno vodila Željana Radojičić Lukić.

Drugi dan Konferencije počeo je plenarnim delom, obraćanjem profesora doktora Kirila Barbareva, profesora doktora Suzane Kirandžiske, Ksenije Makazlieve Trajčeve – troje ambasadora Asocijacije ANN EX YU i Željane Radojičić Lukić, osnivača. Na samom kraju plenarnog dela svi nastavnici zajedno sa gostima otpevali su himnu Asocijacije „Zemljo moja“, Ismete Dervoz Krvavac. U trenutku izvođenja himne viorile su se zastave svih zemalja prisutnih na Konferenciji, a prisutni su veoma emotivno doživeli reči himne. Bilo je jako dirljivo gledati pripadnike svih naroda nekadašnje Jugoslavije kako zagrljeni pevaju. Usledila su motivaciona predavanja najboljih nastavnika regiona na teme: Entuzijazam u obrazovanju, prednost ili mana; Dostupnost primera dobre nastavničke prakse, inspiracija ili zamka; Liderstvo u obrazovanju u službi afirmacije nastavničke profesije i Prednosti umrežavanja nastavnika u budućnosti.

Nakon zanimljivih predavača usledila je dodela titula Najboljim nastavnicima regiona. Najboljih 40 nastavnika dobilo je priznanja i sa ponosom se vratilo u svoje škole da nastave da rade na širenju pozitivnih vibracija, umrežavanju nastavnika, pronalaženju novih entuzijasta, vrednih pažnje.”

Milijana Petrović, profesor lajkovačke SŠ “17. septembar” bila je u Skoplju i u ulozi predavača:

“Ja sam bila u drugoj grupi predavača, u okviru teme “Dostupnost primera dobre nastavničke prakse, inspiracija ili zamka”.
Moje predavanje odnosilo se na stavove učenika širom Evrope, kakve promene oni žele, zasnovane na istraživanju EU. Govorila sam o veštinama koje mladi treba da poseduju da bi se pripremili za 4. Industrijsku revoluciju 21. veka, o stavovima velikih stručnjaka za obrazovanje: „Kako pripremiti učenike za poslove koji još ne postoje, da koriste tehnologije koje nisu izmišljene, da rešavaju probleme koje čak i ne znamo?“ (Ričard Rajli, američki sekretar za obrazovanje, za vreme Klintona).

Takođe, na samom početku sam, kao informatičar, želela da razjasnim dilemu o računarskom mišljenju, da li se odnosi samo na računarstvo, navela sam faze računarskog mišljenja i primer u srednjoškolskom obrazovanju.

Kroz primere lokalnih i medjunarodnih projekata koje vodim sa učenicima, pokazala sam kako se koristi savremen SAMR model Taksonomije 21. veka, kako smo za svoj rad nagrađeni Nacionalnom i Evropskom oznakom kvaliteta…

U okviru Asocijacije Formirani su timovi za pravnu podršku, za marketing, za izradu sajta, za organizaciju konferencija, za projekte i drugi. Ja sam u timu za projekte. Ovaj tim čine vaspitači, nastavnici osnovnih i srednjih škola iz svih republika. I ostali timovi su formirani od nastavnika i vaspitača iz svih republika.”

Sledeće okupljanje je u Budvi, krajem maja – početkomom juna.

Asocijacija ima svoje ciljeve, misiju i viziju, naglasila je profesorka Milijana Petrović:

“Ciljevi će se realizovati kroz organizovane aktivnsoti, i to: radionice, stručne skupove, konferencije, skajp konferencije, tribine, okrugle stolove, festivale, smotre, webinare, objavljivanje stručnih radova, knjiga i publikacija, audio i video materijala i javno predstavljanje, promovisanje i afirmisanje aktivnosti u navedenim oblastima.
 
Misija je osnaživanje, pružanje podrške, afirmisanje i promocija najboljih nastavnika.
 
Vizija je stvaranje uslova u našim obrazovnim sistemima u kojima će najbolji nastavnici biti značajno nagrađeni za svoj rad, poštovani i uvaženi u društvu, i u kojem će se najbolji učenici i studenti opredeljivati za nastavničku profesiju.”

Related posts