SAOPŠTENJE OO SDP LAJKOVAC

Danas se obeležava Svetski dan socijalne pravde. Podsećamo, da je 20.februara 2007.godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ovaj dan proglasila kao Svetski dan socijalne pravde.

Socijaldemokratska partija Srbije, Opštinski odbor Lajkovac, današnji dan obeležava kao dan stranke.

Socijalna pravda i društveni razvoj osnovni su preduslov za ostvarivanje bezbednosti kako unutar,tako i između država.
Štiteći ljudska prava, OO Socijaldemokratske partije Lajkovac, daje svoj skromni doprinos ostvarenju društva u kome će svaki pojedinac , bez obzira kojoj veroispovesti , nacionalsnosti, političkom opredeljenju, polu, kulturi pripadao, imati jednak i delotvoran pristup pravdi.

Centri za socijalni rad čine osnovu sistema socijalne zaštite na kojoj se temelji podrška najranjivijim grupama stanovništva. Konstantno povećavanje broja korisnika centara za socijalni rad i usložnjavanje njihovih potreba zahtevaju da se ovaj veoma važan sektor socijalne zaštite reformiše, kako bi se što potpunije zadovoljile potrebe njegovih korisnika.

predsednik OO SDP Lajkovac
Biljana Gavrilović

Related posts