KONKURS ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

KONKURS ZA STUDENTSKE STIPENDIJE
Na osnovu člana 3. Odluke o studentskim stipendijama, broj: 06-161/18-II od 28.12.2018. godine („ Službeni glasnik opštine Lajkovac“ br: 16/2018), Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Lajkovac raspisuje,

KONKURS
ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

I Konkurs se raspisuje radi dodele stipendija studentima visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za studije I, II i III stepena za školsku 2018/2019 godinu i to za period oktobar 2018 godine-jul 2019 godine.

II Pravo učešća na konkursu imaju:

Studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za studije I, II i III stepena koji su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu u toku studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 7,00, koji nisu ostvarili pravo na studentsku stipendiju iz budžeta Republike Srbije i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije, kao i jedan od roditelja ili staratelja. Student ne može ostvariti pravo na studentsku stipendiju za ponovljenu godinu studija, za koju je već primao stipendiju.

III Kriterijumi za dodelu studentskih stipendija i visina stipendije:

1. Za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija:
– Da su proglašeni za đaka generacije ili da su nosioci diplome Vuk Karadžić, do 20% prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji, po zadnjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku

2 . Za studije I stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, i specijalističke strukovne studije)
– prosečna ocena od 7,00 do 8,00 do 25% prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji, po zadnjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku
– prosečna ocena od 8,00 do 9,00 do 30% prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji, po zadnjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku
– prosečna ocena od 9,00 do 10,00 do 35% prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji, po zadnjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku

3. Za studije II stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije)
– da podnosilac zahteva nije u radnom odnosu do 35% prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji, po zadnjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku

4. Za studije III stepena ( doktorske akademske studije)
– da podnosilac zahteva nije u radnom odnosu – do 35% prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji, po zadnjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku

IV Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova

1. Za studente koji prvi put upisuje prvu godinu studija

– dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Lajkovac za sebe i jednog od roditelja ili staratelja, najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije (potvrdu/uverenje PS u Lajkovcu o prijavi prebivališta ili izjavu da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti).
– uverenje o upisu
– dokaz da je proglašen za đaka generacije ili da je nosilac diplome Vuk Karadžić
– izjava da student nije korisnik studentske stipendije iz budžeta Republike Srbije
– fotokopija kartice tekućeg računa studenta

2. Za studije I stepena ( osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije):

– dokaz o prebivalištu za sebe i jednog od roditelja ili staratelja najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije ( potvrdu/uverenje PS u Lajkovcu o prijavi prebivališta ili izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti)

– uverenje o prvi put upisanoj godini studija
– uverenje o položenim ispitima iz predhodnih godina sa prosečnom ocenom
– izjavu da student nije korisnik studentske stipendije iz budžeta Republike Srbije
– fotokopija kartice tekućeg računa studenta

3. Za studije II stepena ( master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije):
– dokaz da nije u radnom odnosu
– dokaz o prebivalištu za sebe i jednog od roditelja ili staratelja najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije ( potvrdu/uverenje PS u Lajkovcu o prijavi prebivališta ili izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti)
– uverenje o upisu
– izjavu da student nije korisnik studentske stipendije iz budžeta Republike Srbije
– fotokopija kartice tekućeg računa studenta

4 . Za studije III stepena (doktorske akademske studije):
– dokaz da nije u radnom odnosu
– dokaz o prebivalištu za sebe i jednog od roditelja ili staratelja najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije ( potvrdu/uverenje PS u Lajkovcu o prijavi prebivališta ili izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti)
– uverenje o upisu
– izjavu da student nije korisnik studentske stipendije iz budžeta Republike Srbije
– fotokopija kartice tekućeg računa studenta

V Prijava na konkurs sa podnetim dokumentima vrednovaće se u skladu sa Odlukom o studentskim stipendijama.

VI Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Opštine Lajkovac, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Lajkovac , „Televizija Pruga“, „Radio KISS FM“, Veb portali ”Na dlanu Lajkovac” i to od 21.01.019. godine do 05.02. 2019. godine do 15 časova.

VII Bliža obaveštenja mogu se dobiti na tel: 3433-329; 3433-186; i 3433-109 lokal 125.

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE LAJKOVAC

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA: LAJKOVAC
ORGANIZACIONA JEDINICA: ODELJENJE ZA OPŠTU
UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

PRIJAVA NA KONKURS ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STUDENTSKU STIPENDIJU

Na osnovu člana 2. i 9. i 11. Odluke o studentskim stipendijama („Sl. glasnik opštine Lajkovac br.16/2018) potrebna dokumenta u orginalu ili overenoj fotokopiji, koja se dostavljaju uz prijavu, a kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa su:
Za studente koji prvi put upisuje prvu godinu studija:

1. Dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Lajkovac za sebe i jednog od roditelja ili staratelja, najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije (potvrdu/uverenje PS u Lajkovcu o prijavi prebivališta ili izjavu da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti).
2. Uverenje o upisu
3. Dokaz da je proglašen za đaka generacije ili da je nosilac diplome Vuk Karadžić
4. Izjava da student nije korisnik studentske stipendije iz budžeta Republike Srbije
5. Fotokopija kartice tekućeg računa studenta

Za studije I stepena ( osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije):

1. Dokaz o prebivalištu za sebe i jednog od roditelja ili staratelja najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije ( potvrdu/uverenje PS u Lajkovcu o prijavi prebivališta ili izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti)
2. Uverenje o prvi put upisanoj godini studija
3. Uverenje o položenim ispitima iz predhodnih godina sa prosečnom ocenom
4. Uzjavu da student nije korisnik studentske stipendije iz budžeta Republike Srbije
5. Fotokopija kartice tekućeg računa studenta

Za studije II stepena ( master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije):

1. Dokaz da nije u radnom odnosu
2. Dokaz o prebivalištu za sebe i jednog od roditelja ili staratelja najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije ( potvrdu/uverenje PS u Lajkovcu o prijavi prebivališta ili izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti)
3. Uverenje o upisu
4. Izjavu da student nije korisnik studentske stipendije iz budžeta Republike Srbije
5. Fotokopija kartice tekućeg računa studenta

Za studije III stepena (doktorske akademske studije):

1. Dokaz da nije u radnom odnosu
2. Dokaz o prebivalištu za sebe i jednog od roditelja ili staratelja najmanje dve godine pre dana podnošenja zahteva za dodelu stipendije ( potvrdu/uverenje PS u Lajkovcu o prijavi prebivališta ili izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti)
3. Uverenje o upisu
4. Izjavu da student nije korisnik studentske stipendije iz budžeta Republike Srbije
5. Fotokopija kartice tekućeg računa studenta

PODNOSILAC ZAHTEVA:
______________________________
______________________________
(adresa i broj telefona)

Related posts