ŠKOLSKi PRIBOR I HIGIJENSKI PAKETI ZA NAJUGROŽENIJE

U O.Š. “Dimitrije Tucović” u Jabučju, podeljen je školski pribor za socijalno ugrožene učenike i mini higijenski paketi za socijalno najugroženije građane.

Podela higijenskih paketa socijalno ugroženim građanima izvršena je po spisku Centra za socijalni rad, a podela školskog pribora i mini higijenskih paketa socijalno ugroženoj deci iz vrtića i škole u Jabučju, na osnovu spiskova dece i učenika od nadležnih službi iz institucija.

Identična akcija biće sprovedena u drugom polugodištu i u Osnovnoj školi “Mile Dubljević” u Lajkovcu.

Nabavka ovih paketa je ostvarena zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji i koordinaciji udruženja (NVO) “Regionalna prava manjina” iz Lajkovca, Humanitarnog centra “Rom” iz Obrenovca i Hrišćanskog humanitarnog udruženja „Hleb života“ iz Beograda, kao i opštine Lajkovac.

Već narednog dana, u Gradskoj kući je organizovan Okrugli sto Mobilnog tima za romska pitanja i predstavnika institucija, na kome su razmatrana brojna pitanja vezana za život Roma na području lajkovačke opštine.

Nikola Josipović, koordinator Mobilnog tima za romska pitanja opštine Lajkovac, rekao je da je ostvarena odlična saradnja sa svim institucijama na teritoriji opštine Lajkovac, a pre svega sa lajkovačkom OŠ “Mile Dubljević”, OŠ “Dimitrije Tucović”u Jabučju, PU “Leptirić” , udruženjem “Hleb Života” iz Beograda, Humanitarnim centrom “Rom” iz Obrenovca i organizacijom “Regionalna prava manjina” iz Lajkovca.

Related posts