ZAHTEV ZA HITNU SANACIJU PUTEVA NA TRASI KORIDORA

Nedavno je predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković, po povratku iz Beograda sa sastanka u „Koridorima Srbije,“ prosledio vrlo bitnu informaciju za sve meštane lajkovačke opštine koji gravitiraju ka trasi autoputa, a reč je o vraćanju lokalnih puteva u prvobitno stanje, oštećenih prilikom izgradnje autoputa.

Tada izražena spremnost gospodina Babića i JP Koridori Srbije da pomognu u vraćanju lokalnih puteva u prvobitno stanje, oštećenih prilikom izgradnje autoputa, nije ostala samo verbalna.

Sastanak u Beogradu bio je krajem oktobra, a već su usledili i konkretni potezi, pre svega u vidu Dopisa Koridora Srbije firmi Shandong Hi – speed Group. Dopisom koji je potpisao glavni ing. Ivan Pavlović, zahteva se od izvođača radova da hitno pristupi sanaciji oštećenih javnih puteva i ulica, koji su korišćeni prilikom izgradnje autoputa E – 763 na teritoriji Opštine Lajkovac, uključujući i javni put Bogovađa – Latkovići.

Naime, obaveza izvođača radova je da, nakon obilaska korišćenih javnih puteva i ulica sa predstavnicima Opštine Lajkovac i utvrđivanja obima i vrste radova za svaki javni put i ulicu pojedinačno, sačini detaljnu dinamiku izvođenja radova i istu dostavi do srede 7. novembra Nadzornom organu i predstavnicima Opštine Lajkovac. Listu prioriteta sanacije izvođač radova će uskladiti sa predstavnicima Opštine Lajkovac.

Obaveza izvođača radova je da o datumu početka radova na sanaciji javnih puteva i ulica , pismeno obavesti Nadzornog organa i predstavnike opštine Lajkovac.

Dopis izvođaču radova i zahtev za hitno postupanje na sanaciji oštećenih puteva, poslat je na osnovu zaključka sa pomenutog sastanka, kao i na osnovu vrlo bitnog Sporazuma o načinu i uslovima korišćenja javnih puteva i ulica na teritoriji Opštine Lajkovac, zaključenog 9. marta 2016, godine.

“Ništa ne bismo mogli da uradimo da ne postoji sporazum za koji je zaslužan moj prethodnik i na tome mu se zahvaljujem,” rekao je pre par dana, Andrija Živković, predsednik opštine Lajkovac, po povratku sa sastanka iz Beograda, uptravo u Koridorima Srbije.

Očekuje se da će u narednih 15 dana početi sanaciju tih puteva, pre svega deonice od Lajkovca ka Pepeljevcu i stare ćirine pruge – od mosta ka Kolubari, pa preko Pepeljevca i Bogovađe do Latkovića.

Iste probleme imaju i Obrenovac, Ub i Ljig, pa je zajedničkim nastupom rešenje problema najcelishodnije, pa je ovim dopisom od izvođača radova traženo da isto postupi na trasi autoputa E – 763 Beograd – Južni Jadran, na deonicama na ovom potezu i područjima lokalnih samouprava čija je putna infratruktura njegovom izgradnjom oštećena.

Related posts