SIMFONIJA ZA DVE VIOLINE I VRTIĆ

Današnji dan u Predškolskoj ustanovi “Leptirić” u Lajkovcu biće, ne po prvi put, u znaku muzičkih radionica pod nazivom “Simfonija za dve violine i vrtić”, koje će održati poznate Valjevke, profesorke Muzičke škole “Živorad Grbić” magistri violine Suzana Radovanović Perić i Snežana Stevanović, istaknuti pedagozi i članovi UMUS-a.

Kroz organizovanje koncerata, radionica, projekcije muzičkih filmova, ideja je da se mališanima približi pojam muzičke
umetnosti radi razvijanja sluha, umeća pevanja, osećaja za ritam ali i da se na taj način u najmlađoj populaciji postave osnovni estetski kriterijumi veoma bitni za razvoj dobrog ukusa, kulture ponašanja i pre svega kvalitetne obrazovane ličnosti koja u budućnosti daje identitet celoj naciji.

Simfonija za dve violine i vrtić osmišljena je kao interaktivna radionica u formi klasičnog koncerta. Kroz 30 minuta trajanja planirano je da se uz izvođenje najpopularnijih dečijih pesama u klasičnom muzičkom aranžmanu, mališani uzrasta 5 i 6 godina upoznaju sa pojmovima umetničke muzike, gudačkih instrumenata i formom koncerta.

Specifičnost ove radionice je u tome što zahteva aktivno učešde dece u realizaciji iste, što svakako podstiče njihovu koncentraciju , angažovanost na polju kreativnosti i mašte i sve elemente muzikalnosti ( osedaj za ritam, melodiju i dinamiku).

Radionice će biti realizovane u starijim i pripremno predškolskim grupama. Ideja je da se deca upoznaju sa samim pojmom koncerta, da se deci približi proces stvaranja muzike, pruži znanje o gudačkim instrumentima, razvije interesovanje za umetničku muziku i kroz igru unaprede svi elemente muzičke kulture i otvori novi doživljaj muzike kroz uz aktivno učešće u kreiranju iste, nasuprot standardnog pasivnog slušanja snimljenih melodija.

Iskustva sa radionica ovog tipa su pozitivna i deca mahom sa lakoćom steknu određena znanja i veštine, koja im otvaraju mogućnost da budu kreativni. Obično tokom radionica ovog tipa deca ovladaju osnovnim znanjima i notnim sistemom, što im omogući da naprave i sopstvenu kompoziciju.

Već dugi niz godina Evropska unija u okviru programa za predškolski i rani školski uzrast, posebno ističe značaj prisustva muzike i formiranje opšte muzičke kulture kod dece. Ovakav vid programa je već prisutan u beogradskim vrtićima, koji sarađuju sa Beogradskom filharmonijom na temu muzičke edukacije dece.

Related posts