ZASEDALO OPŠTINSKO VEĆE

Od četrnaest tačaka dnevnog reda koje su se našle na današnjoj sednici Opštinskog veća opštine Lajkovac, većina se odnosila na verifikaciju ranije donetih zaključaka i odluka, a najvažnije odluke vezane su za oblast poljoprivrede.

Verifikacijom ranijeg Zaključka, stavljena je van snage Odluka o davanju na privremeno korišćenje PU “Leptirić” objekta “Doma mladih” i verifikovana Odluka o pokretanju postupka za izdavanje u zakup poslovnog prostora Doma mladih u Lajkovcu.

Verifikovano je i Rešenje o pojedinačnom davanju za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja za Radio “Kiss” DOO Lazarevac, u iznosu od 125 000,00 dinara.

Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora za pripremu i organizaciju izložbe krava simentalske rase “Kolubara 2018.” takođe je verifikovano, a utvrđen je i Troškovnik izložbe, za čiju organizaciju je iz budžeta blagovremeno izdvojeno blizu 1,3 miliona dinara. Predsednik Organizacionog odbora ovogodišnje izložbe, koja će se na Krstovdan održati po 37. put u Lajkovcu, je Živorad Bojičić, predsednik SO- e Lajkovac, koji ima veliko iskustvo u organizaciji ove važne stočarske manifestacije.

Lokalna samouprava je izdvojila 2,5 miliona dinara za finansiranje projekta i ranije najavljeno “Pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starijima”. Ovim je u narednih godinu dana obezbeđen kontinuitet pružanja ove dragocene usluge, koja se realizuje preko ZCSR “Solidarnost” za područje opština Ljig, Mionica i Lajkovac. Svaka od ove tri lokalne samouprave obezbedila je po 2,5 miliona dinara za nastavak finansiranja usluge, koja će u periodu od 3. oktobra ove do 3. oktobra naredne godine biti i dalje na raspolaganju za najmanje po 30 korisnika u svakoj od ove tri opštine.

Doneta je Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture iz budžeta opštinskog budžeta. U ovu svrhu namenjeno je milion dinara, konkurs će biti objavljen narednih dana, a najvažnija odrednica je da će projekat sa kojim se aplicira biti realizovan na području lajkovačke opštine. Konkurs će biti objavljen na opštinskom sajtu i u listu “Srpski telegraf”.

Bez nadoknade za trećerođeno dete ostala je Dragana Milinović iz Jabučja, jer ima prebivalište na području lajkovačke opštine svega 8 meseci i 29 dana, što za malo nije dovoljno za ostvarivanje ovog prava. Veće je razmotrilo Izjašnjenje po žalbi Dragane Milinović i isto nije uvažilo, jer nije ispunjen uslov o najkraćem roku prijavljenog prebivališta na području lajkovačke opštine.

Na dnevnom redu i današnje sednice veća našao se veći broj zahteva građana za nadoknadu nematerijalne štete nanete od strane pasa lutalica, kao i par zahteva građana za interventno vodosnabdevanje, koji su dobili zeleno svetlo.

Razmatrana su i tri prispela zahteva za vansudsko poravnanje, građana koji su pretrpeli štetu izgradnjom puteva u Ćelijama, Pridvorici i u Hajdučkoj ulici. Konstatovano je da su prispeli zahtevi mahom sa nepotpunom dokumentacijom i podvučeno je, da se šteta ne može nadoknaditi ako se ne dokaže da je istu napravila opština Lajkovac. Dat je rok od 15 dana da se kompletira neophodna dokumentacija za prispele zahteve.

Na današnjoj sednici, neophodnu korekciju pretrpeo je Troškovnik za predstojeće studijsko putovanje u oblasti poljoprivrede – poseta Sloveniji i Italiji, jer je na spisak učesnika studijskog putovanja uvršten i Živorad Bojičić, predsednik SO- e Lajkovac.

Related posts