GODINU DANA SOCIAL CAFEA U BOGOVAĐI

Pre godinu dana, saradnja Caritasa Valjevo i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije na polju podrške migrantima koji borave u centru za azil zaokružena je otvaranjem Social Cafe-a u Centru za tražioce azila u Bogovađi.

Cilj projekta Social cafe-a je poboljšanje kvaliteta života migranata koji borave u centru za azil i njihova formalna i neformalna edukacija tokom boravka u Srbiji.

Prostor Social cafea je tokom ovih godinu dana korišćen za druženje i razonodu, ali i za edukativni rad.

Tokom proleća i leta prošle godine aktivnosti Caritasa Valjevo u Centru za azil Bogovađa proširene su realizacijom različitih edukativnih programa, kursevima engleskog i nemačkog jezika, različitim sportskim i edukativnim sadržajima koji imaju za cilj podizanje ličnih kapaciteta migranata, kao i njihovog nivoa tolerancije i razumevanja.

Zahvaljujući podršci italijanskih organizacija IPSIA-ACLI, Caritasa Italije i Caritasa Ambrosiana obeležen je prvi rođendan Social Cafe-a u Centru za azil u Bogovađi .

Related posts