OBAVEŠTENJE KULTURNOG CENTRA

Prema informaciji organizatora, Kulturnog centra “Hadži Ruvim”Lajkovac, za danas planirane projekcije filmova na Sportskom terenu FK „Ćelije“, u okviru projekta Ulični bioskop, odlažu se zbog mogiuće kiše.

Related posts