(NE)POSTOJEĆI PRUŽNI PRELAZ

To da pružni prelaz kod lajkovačke Elektrodistribucije zvanično ne postoji, Lajkovčani uglavnom znaju.Postoji samo kao privremeni pešački prelaz, koji su odobrile Železnice Srbije do rekonstrukcije pešačkog podhodnika. Činjenica je i da ovaj pružni prelaz meštani masovno koriste, jer je najkraća veza stanovnika dela Lajkovca “ispod pruge” i centra varoši i obrnuto.

Činjenica je i da novoizgrađeni podhodnik na tom potezu, već blizu dve decenije stoji pun vode i raznog otpada i da nikada nije stavljen u funkciju. Uz to, ovaj pružni prelaz je često zarastao u korov i time postaje nepregledan i nesiguran. Pominjana je i mogućnost izgradnje pasarele, koja bi meštanima omogućila bezbedan prelazak pruge.

“Železnice Srbije” su kategorične, da na ovom mestu nema nikakve šanse da se pružni prelaz ozvaniči. U višednevnim kontaktima sa nadležnima, po ko zna koji put u prethodne dve decenije, odgovori su isti i svode se na činjenicu da je ovaj neformalni pružni prelaz tek na ulasku ili izlasku iz Železničke stanice Lajkovac i da nema govora o tome da se taj prelaz ozvaniči, te da je nerazumno očekivati da se Barska ili bilo koja druga pruga “secka” prelazima kako kome padne na pamet. Po izlasku vozova iz Železničke stanice Lajkovac, prvi naredni pružni prelaz je Pepeljevačka rampa, što je za pojmove železnice vrlo blizu, ali ne i za meštane.

S obzirom na činjenicu da tu vozovi svakako saobraćaju usporeno, kao i da nije postavljena fizička prepreka za prelazak pruge na tom mestu, meštanima ostaje jedino da budu maksimalno oprezni dok tu prelaze prugu, što podrazumeva i da rastinje na tom prelazu bude ukljonjeno. Nadležni sa železnice podsećaju, da je njihova obaveza da uklone rastinje na tri metra od bankine, a ostalo je na onome kome je lokalna samouprava poverila održavanje javnih površina.

Načelni stav nadležnih sa železnice je, da bi izgradnja pešačke pasarele na ovom potezu bila prilično skupa, a pitanje je koliko bi kasnije bila u upotrebi. Vozači idu na Pepeljevačku rampu, a za decu i starije ljude pogotovo, svakodnevni prelazak preko pasarele bi bio napor.

Konačno stavljanje podhodnika u funkciju bi bilo moguće, kažu, uz prethodne izmene i njegovu rekonstrukciju: najpre da se omogući ispumpavanje vode iz pothodnika, a potom i da se ublaži kosina njegovih stepenica, što bi se moglo postiči proširivanjem rampe na obe strane po do tri metra, o čemu bi konačnu reč mogli da daju urbanisti, kažu nadležni. Nadležni tvrde da bi za to bila neophodna saglasnost železnice, za šta su voljni, a ostalo bi lokalna samouprava morala sama da odradi.

Redakciji portala LAJKOVAC NA DLANU, povodom pružnog prelaza kod Elektrodistribucije, prethodnih dana obratio se, gotovo orkestrirano, veliki broj građana. Problem uistinu postoji i nema dileme da ga treba rešiti. Tim povodom stigao je i pisani odgovor PR Službe “Infrastrukture železnice Srbije” u kome je navedeno sve preduzeto od jeseni 2017. godine (u saradnji sa lokalnom samoupravom), uključujuči i dogradnju pešačko-biciklističke staze na nadvožnjaku :

“Primili smo Vaš i-mejl, u kojem tražite informacije od ”Infrastruktura železnice Srbije” a.d. u vezi pešačkog prelaza u km 52+920 železničke pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje) u Lajkovc. Obaveštavamo vas da je Radna grupa ”Infrastruktura železnice Srbije” a.d., sa predstavnicima Opštinske uprave Lajkovac izvršila neposredni uviđaj na licu mesta dana 30.10.2017. godine, u cilju rešavanja prelaska građana Lajkovca preko železničke pruge i konstatovala sledeće:
a) U km 51+886 železničke pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje) postoji denivelisan ukrštaj državnog puta IB reda 27 Valjevo – Lajkovac – Ćelije sa prugom – nadvožnjak. U zoni nadvožnjaka ne postoje pristupne pešačke i biciklističke staze.
b) U km 52+893 železničke pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje) nalazi se pešački podhodnik, koji se ne koristi. Prilazne stepenice podhodniku su strme.
v) U km 52+920 železničke pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica nalazi se privremeni pešački prelaz na kome postoje lavirint kapije. Privremeni pešački prelaz su odobrile Železnice Srbije do rekonstrukcije pešačkog podhodnika.
g) S obzirom na udaljenost ukrštaja pešačkih i drumskih saobraćajnica sa prugom, Opština Lajkovac je predložila izgradnju pešačke pasarele na području železničke stanice Lajkovac u zoni km 52+330 železničke pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje).
d) Na predloženoj lokaciji se nalazi 6 (šest) koloseka, a tri koloseka su elektrificirana monofaznim sistemom 25kV, 50Hz. U zoni km 52+320 pruge, postoje portalni stubovi, a sa leve strane pruge nalazi se obilazni vod na visini oko 8,0m mereno od kote GIŠ-a.
Na osnovu neposrednog uviđaja na terenu izvršenog dana 30.10.2017. godine i tom prilikom utvrđenog dogovora sa predstavnicima Opštinske uprave Lajkovac, ”Infrastruktura železnice Srbije” a.d. su sledećeg mišljenja o zahtevu za izgradnju pešačke pasarele iznad železničke pruge pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje) u Lajkovcu:
1. Na predloženoj lokaciji u zoni km 52+330 pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje) postoje prostorne mogućnosti za izgradnju pešačke pasrele. Donja ivica konstrukcije pasarele mora biti na minimalnoj visini od 9,0 mereno od kote GIŠ-a železničke pruge, a dužina pasarele preko 36,0 m, što u investicionom smislu znači da bi njena izgradnja zahtevala znatna materijalna sredstva.
2. S obzirom na udaljenost između postojećih ukrštaja pešačkih saobraćajnica sa železničkom prugom (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica u Lajkovcu, otvaranje novih pešačkih prelaza nije moguće, u skladu sa odredbama Zakona o železnici i Pravilnika o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke i biciklističke staze, mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja („Sl. Glasnik RS“ broj 89/2016).
3. U cilju rešavanja prelaska pruge građana Lajkovca, ”Infrastruktura železnice Srbije” a.d. predlažu se sledeća rešenja:
3.1. Dogradnju pešačko-biciklističke staze na nadvožnjaku u km 51+886 železničke pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje) i prilazima nadvožnjaku uz državni put IB reda 27 Valjevo – Lajkovac – Ćelije, a sa strane bliže Lajkovcu. Za dogradnju je potebno pribaviti uslove i saglasnost upravljača puta.
3.2. Rekonstrukciju podhodnika u km 52+893 železničke pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica, kojom treba predvideti izgradnju adekvatnih prilaza, staza i rampi za bicikle. Ovom rekonstrukcijom je potrebno rešiti i odvodnjavanje podhodnika.
3.3. Izgradnjom drumske saobraćajnice i pešačke staza sa leve strane železničke pruge (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica od naspram km 52+330 do naspram km 52+670. Ovu saobraćajnicu je moguće planirati na minimalnoj udaljenosti 8m mereno od ose najbližeg koloseka.
„Infrastruktura železnice Srbije“ nastaviće razgovor sa lokalnom samoupravom oko dogovora za konačno rešenje, nakon čega će se planirati sredstva za realizaciju potrebnih radova.”

Ono što se u ovom momentu nameće, jeste činjenica da građani moraju da budu maksimalno oprezni na ovom (ne)postojećem pružnom prelazu, koji zapravo formalno ni ne postoji. Sreća je što su, kako saznajemo, mašinovođe na ovoj deonici mahom sa ovog područja, pa za ovaj neformalni pružni prelaz znaju. Železnica bi faktički, kako su po ko zna koji put potvrdili, zapravo mogla da postavi i fizičku prepreku kako se isti ne bi koristio i zato bi bilo dobro da se iznađe trajno rešenje problema.

Related posts