URANILA ŽETVA

Prosečan kvalitet roda i prosečni prinosi karakterišu ovogodišnju žetvenu sezonu, koja je otpočela neuobičajeno ranije. Žetva ječma je uglavnom završena, a kreće i žetva pšenice. Sve se obavlja bar dve do tri sedmice ranije, zbog ubrzane vegetacije kojoj su pogodovale vremenske prilike ovog proleća. Ratari predviđaju da će žetva pšenice biti okončana do početka jula, što ranije nije bio slučaj.

Srećom, poslednje padavine nisu nanele štetu ovdašnjim ratarima.

Prinosi ovogodišnjeg roda su u granicama proseka, od 3,5 do 4 tone po hektaru. Izuzetno, na parcelama pojedinih ratara prinosi se kreću i do 5 – 6 tona po hektaru.

U Kolubarskom okrugu pod ozimom pšenicom je 12 887 hektara, pod jarom 391 hektar, raži je zasejano 141 hektar, ječma ozimog ima 3028 hektara, jarog 386 hektar, ovsa ozimog 917 hektara, jarog 1000 hektara. Svega desetak procenata ovih površina zasejano je na području lajkovačke opštine, dok je 2/3 useva na području Valjeva i Uba. Ub je svakako najveća žitnica našeg kraja.
Iz godine u godinu, prisutan je trend smanjenja setvenih površina svih ratarskih kultura.
Uštede na agrotehnici, pojava velikog broja štetočina ovog proleća, ali i setva nekontrolisanog semena (ratari nikako da izobičaje sejanje “pšenice sa tavana”), ključni su razlozi za slabe prinose. Već hronični razlozi za slabe rezultate ovdašnjih ratara su i usitnjeni posedi, dotrajala mehanizacija, nedostatak sistema za navodnjavanje i neadekvatna protivgradna zaštita. Visoke troškove ratarske proizvodnje ustaljeno otežava cena nafte, koja je velika stavka proizvođačima.

S obzirom da ratari usled ukupnih okolnosti nemaju formiranu naviku da osiguraju useve, dobra je praksa subvencionisanja osiguranja od strane lokalnih samouprava, kao što je to slučaj sa lajkovačkom opštinom.

I pored toga, selekcija žita u nas je dosta dobra, dobri su ukupni potencijali, ali su rezultati naših ratara i dalje daleko ispod evropskih proseka.

Kombajna, mahom starijih, ima dovoljno za blagovremenu žetvu, a za one koji uslugu plaćaju, cena je 100 evra po hektaru.
Otkupna cena pšenice uobičajeno se formira tokom žetve, a startovala je sa 14 dinara po kilogramu.

Silos u Lajkovcu je aktivan i ove žetvene sezone i na njega mogu računati ratari iz šireg okruženja. Za one poljoprivrednike, koji su ranije imali problema sa skladištenjem ili otkupom u ovom silosu, treba napomenuti da je, kako nezvanično saznajemo, došlo do promene vlasničke strukture i da nema razloga za bilo kakvu bojazan.

Probleme ratara, zaigurno bi ublažilo udruživanje poljoprivrednika i formiranje zadruga, koje bi im bile dragocene kako u setvenoj sezoni, tako i u fazi otkupa proizvoda.

Related posts