STUBO -ROVNI I U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

Počinje realizacija projekta navodnjavanja 6.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u slivu Kolubare.

I opštine Lajkovac i Mionica, ozbiljno su zainteresovane za uključenje u budući projekat navodnjavanja poljoprivrednih površina u slivu reke Kolubare, koje će se vršiti sa Brane i akumulacije „Stubo-Rovni“.

Projekat će realizovati Javno preduzeće „Kolubara“, koje upravlja hidrosistemom „Stubo-Rovni“, sa Kancelarijom za javna ulaganja Republike Srbije.

Ovo bi bila potpuno nova funkcija Brane i akumulacije „Stubo-Rovni”, pored vodosnabdevanja, proizvodnje električne energije, zaštite od poplavnog talasa i održavanje reke Jablanice na biološkom minimumu…

Tim povodom, u organizaciji JP „Kolubara“, održan je sastanak na kome je razmatrana mogućnost početka navodnjavanja poljoprivrednih površina u slivu reke Kolubare.

Ideju vrednu pažnje pojasnio je Zoran Mitrović, direktor JP „Kolubara”: „Grad Valjevo i Institut „Jaroslav Černi“ uradili su studiju navodnjavanja oko brane „Stubo-Rovni“, dok se na sastanku razmatrao novi projekat, koji bi se ticao navodnjavanja do 6.000 hektara poljoprivrednih površina u slivu Kolubare, nizvodno od Valjeva. Na sastanku su dati zaključci u vezi izrade projektnog zadatka, sa mogućnošću izrade generalnog projekta. Realizacija ovog projekta išla bi preko Kancelarije za javna ulaganja Republike Srbije, koja sarađuje sa Fondom „Abu Dabi“ i koji je izrazio spremnost da finansijski učestvuje u realizaciji projekta navodnjavanja.“

Pored Zorana Mitrovića, direktor JP „Kolubara“ u ulozi domaćina i organizatora, sastanku su prisustovali i Đorđe Vuković, savetnik direktora Kancelarije za javna ulaganja, rukovodstvo grada Valjeva, , građevinski inženjeri i spoljni konsultantni JP „Srbijavode“, kao i predsednici opština Lajkovac i Mionica, Andrija Živković i Boban Janković sa saradnicima.

Related posts