REKONSTRUISANA AMBULANTA U BOGOVAĐI

 

Nakon završenih radova na rekonstrukciji, otvorena je ambulanta u Bogovađi. Pored radova na rekonstrukciji ovog važnog zdravstvenog objekta, sredstvima UNDP-a obezbeđen je i rad medicinske ekipe i nabavljeno sanitetsko vozilo . Ambulanta je rekonstruisana sredstvima EU u okviru projekta ”Otvorena zajednica, uspešna zajednica”.
Ambulanta u Bogovađi će raditi svakog dana od 7 do 14 časova.

“Zdravstvene usluge u ovoj ambulanti zatraži u proseku preko 20 pacijenata, kako lokalnih stanovnika tako i tražioci azila iz prihvatnog centra u Bogovađi. Rekonstrukcijom ovog objekta stvoreni su bolji uslovi za rad i omogućeno nesmetano funkcionisanje dežurne medicinske ekipe. Nevladina organizacija UNDP finansirala je kupovinu sanitetskog vozila za urgentna stanja ali i rad celog medicinskog tima u ambulanti,” rekla je ovim povodom dr Ljiljana Molerović , direktorka lajkovačkog Doma zdravlja, posebno naglasivši da se saradnja sa UNDP odvija i u vidu finansiranja rada medicinskih radnika, što je od velikog značaja.

“Sve seoske ambulante, osim ambulante u Vračeviću, rade puno radno vreme svim radnim danima, a subotom po dva sata”, naglasila je dr Molerović, izrazivši zadovoljstvo rezultatima , posebno po pitanju mreže seoskih ambulanti.

Related posts