ZAVETNICI NE ODUSTAJU OD POVRATKA SUDA

Lajkovački Zavetnici ne odustaju od zahteva za organizovanjem sudećih dana u zgradi suda u Lajkovcu. Opštinski odbor Srpskog sabora Zavetnici u Lajkovcu, posle održanog sastanka i zaključaka koji su na njemu doneti, poziva lokalno rukovodstvo da sprovede odluku Skupštine opštine Lajkovac i da kod nadležnih državnih organa izdejstvuje organizovanje sudećih dana u zgradi bivšeg Opštinskog suda u Lajkovcu.

Zavetnici takođe pozivaju opštinsko rukovodstvo da na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine upozna javnost i sve skupštinske odbornike sa informacijom dokle se stiglo sa realizacijom odluke Skupštine opštine koja je, kako napominju i inicirala razgovore sa predstavnicima Ministarstva pravde, kojem su prisustvovali i predstavnici Zavetnika.

Oni podsećaju javnost da je na tom sastanku od strane Ministarstva pravde jasno rečeno da ne postoji pravna prepreka za sprovođenje skupštinske odluke kao i da su prema relevantnoj dokumentaciji zahtevi građana opštine Lajkovac u potpunosti opravdani. Oni zbog toga pozivaju Ministarstvo pravde i predsednika Osnovnog suda u Ubu da iznađu rešenje za legitimne zahteve Lajkovčana.

Zavetnici napominju da je nedopustivo da pojedini njihovi sugrađani koji žive na rubnim delovima opštine Lajkovac (sela Vračević, Donji Lajkovac, Bogovađa, Ćelije) zbog odsustva sudskih usluga u svom gradu peške prelaze i po 30 kilometara zbog loših putnih i saobraćajnih veza između opština Ub i Lajkovac.

Još jednom se pozivaju svi oni koji odlučuju da uvaže kako odluku Skupštine opštine Lajkovac tako i legitimne zahteve njegovih građana i da shodno tome pozitivno odgovore i organizuju sudeće dane u zgradi bivšeg Opštinskog suda u Lajkovcu.

Opštinski odbor Zavetnika Lajkovac

Related posts