JAVNI POZIV

Opština Lajkovac objavljuje poziv za javnu prezentaciju o izboru predstavnika građana ili grupa građana, nevladinih organizacija, novinara, privrednika i udruženja privrednika, sindikata, sportskih organizacija, profesija i drugih zainteresovanih aktera u Komisiji za izbor tela za praćenje sprovođenja Lokalnog anti-korupcijskog plana (LAP) opštine Lajkovac.  Naime, LAP opštine Lajkovac, koji je usvojen na sednici Skupštine Opštine Lajkovac dana 30.06.2017. godine, propisuje obavezu učešća nevladinih organizacija, sindikata, pripadnika profesija, strukovnih udruženja, sportskih udruženja, privrednika i udruženja privrednika/komora, grupa građana, u proces izbora Komisije koje treba da na javnom konkursu izabere Telo za praćenje primene LAP-a.

Pozivamo sve gore pomenute da nam se  pridruže u utorak, 7. novembra 2017. godine, u zgradi Opštine,u Velikoj sali, sa početkom u 11:00 časova i svojim učešćem doprinesu da Lajkovac bude prva opština u Srbiji koja će dobiti svoje antikorupcijsko telo.

Kako bismo osigurali da telo za praćenje LAP-a bude imenovano u skladu sa najboljim domaćim i međunarodnim praksama, proces odabira članova ovog tela sprovest ćemo u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI), koji je inicirao borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u Srbiji i osmislio koncept nezavisnog tela za borbu protiv korupcije na lokanom nivou – Lokalni anti-korupcijski forum  (LAF).

Ovaj model lokalnog antikorupcijskog tela je propisan kao obaveza od strane Agencije za borbu protiv korupcije za sve lokalne samouprave od čijeg ispunjavanja će, između ostalog, zavisiti zatvaranje Poglavlja 23 u okviru pregovora Srbije o članstvu u EU.

Related posts