PRVI POSAO ZA 56 LICA

Pet fakultetski obrazovanih pripravnički staž će obaviti u Opštinskoj upravi, dvoje će ažurirati elektronske podatke u arhivu, dok će najviše njih obavljati javne radove na uređenju zelenih površina, održavanju Pogona za prečišćavanje otpadnih voda i održavanju Sportske hale.
Ilustracije radi, zabeležili smo i njihove prve reakcije i utiske:
Danijela Arsenović završila je Poljoprivredni fakultet i angažovana je u Odeljenju za privredu i imovinsko-pravne odnose, kaže da je zadovoljna jer joj dobijeno mesto ima dosta veze sa strukom.
Jovan Ilić je diplomirani ekonomista, raspoređen je na poslove javnih nabavki i kaže da su kolege u Opštinskoj upravi dosta spremne da pomognu, tako da se nada da će steći značajno iskustvo.
Opštinsko rukovodtvo upriličilo je u Gradskoj kući i prijem za 56 mahom mladih sugrađana, koji će narednih šest do dvanaest meseci raditi na javnim poslovima i obavljati pripravnički staž. Angažovani su nakon konkursa , a sredstva su obezbeđena u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. U ovoj godini, u okviru ovog plana, iz opštinskog budžeta obezbeđeno je 16,2 miliona dinara, što je tri miliona dinara više u odnosu na prošlu godinu.
Andrija Živković, predsednik opštine Lajkovac je ovim povodom rekao: ” Opština Lajkovac se ovom merom trudi da ublaži nezaposlenost, s obzirom da je to veliki problem. Imajući u vidu da je još na snazi Uredba Vlade o zabrani zapošljavanja, ovo je jedan od načina da prvenstveno mladi ljudi dobiju svoj prvi posao i prvu šansu. Na njima je da opravdaju ukazano poverenje , da im ovo iskustvo posluži za obezbeđivanje prvog posla. Mi ćemo i sledeće godine nastaviti sa realizacijom Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, kada će neki drugi mladi ljudi dobiti priliku. Trudili smo se da među angažovanim ljudima bude različitih struktura: od onih sa osnovnom školom do fakultetski obrazovanih., zatim da su slabijeg socijalnog statusa, kao i da budu zastupljeni različiti delovi opštine.”
Prijem novoangažovanima po osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja upriličili su Andrija Živković predsednik opštine, Nenad Džajević zamenik predsednika opštine i Ljubica Novaković načelnica Opštinske upave.

Related posts