UPIS PRVAKA

Osnovna škola „Mile Dubljević“
Lajkovac, ulica Svetog Save 3
14224 Lajkovac
Tel: 3431-300
imejl: oslajkovac@ptt.rs
OBAVEŠTENJE

Osnovna škola „Mile Dubljević“ Lajkovac od 3. aprila 2017. godine, u skladu sa članom 98 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik broj 72/09, 52/11 i 55/13) upisuje u prvi razred školske 2016/2017. godine decu rođenu od 1. marta 2010. godine zaključno sa 28. februarom 2011. godine. Za upis u prvi razred potrebna su sledeća dokumenta:
1. dve fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih budućeg prvaka;
2. potvrda nadležnog pedijatra o obavljenom lekarskom pregledu;
3. uverenje o pohađanju predškolskog programa (izdaje vrtić u kome dete pohađa predškolski program).

Budući prvaci, odnosno njihovi roditelji, će od pedagoško- psihološke službe škole dobiti poziv za ispitivanje pred polazak dece
u školu (to jest testiranje budućih prvaka). Pozivi će biti uručeni neposredno preko predškolske ustanove „Leptirić“ iz Lajkovca u okviru već tradicionalne saradnje po ovom pitanju. Za buduće prvake koji su na spisku koji smo dobili od Odeljenja za društvene delatnosti Opštine Lajkovac a eventualno nisu u Lajkovačkom vrtiću ili su odseljeni a nisu njihovi roditelji obavestili školu, uputićeno preporučenom poštom poziv na kraju upisa odnosno testiranja budućih prvaka.

Roditelji, čija su deca rođena od 1. marta 2011. godine do 31. avgusta 2011. godine, a žele da im dete pođe u školu u septembru 2017. godine treba da podnesu zahtev za ispitivanje za prevremeni polazak deteta u školu.Zahtev se podnosi sekretru škole. Posle obavljenog ispitivanja za prevremeni polazak u školu, biće doneta odluka da li dete ispunjava uslove za prevremeni polazak. O terminu ispitivanja deteta za prevremeni polazak, roditelji će biti lično obavešteni pozivom.
PP služba škole

Direktor škole: Nevenka Jevtić, profesor

Related posts