SAOPŠTENJE ZAVETNIKA

 

“NEMA PRAVNE PREPREKE  za uvodjenje sudećih dana u zgradi suda u Lajkovcu,rečeno je lajkovačkim Zavetnicima,u kabinetu šefa ministarke pravde.
Zavetnici su izneli dobro pripremnjene argumente zašto je , kako za nadležno ministarstvo, tako i za gradjene opštine Lajkovac potrebno uvesti sudeće dane,kao i rad kancelarije za prijem ,tj.pisarnice u zgradi suda u Lajkovcu.
Šef kabineta ministarke pravde je pokazao visok stepen razumevanja za gradjene lajkovačke opstine,a posebno za one gradjane koji žive u selima na obodu opstine (Vracevic,Donji Lajkovac itd) kojima je potrebno da predju i preko 70 km (u oba pravca)kako bi u zgradi Osnovnog Suda u Ubu ostvarili svoja prava i obaveze.
Takodje su uvaženi argumenti kako opštinskog rukovodstva ,tako i predlagača inicijative, da je povezanost opstine Lajkovac i opstine Ub loša, da se autobuske linije ne poklapaju sa radom Osnovnog Suda na Ubu i da u nekim slučajevima naši sugradjeni peške prelaze i po 20,30km do sedišta suda u Ubu.
Na osnovu svega navedenog, šef kabineta ministarke pravde je rekao, da će o svemu obavestiti ministarku pravde o potrebama gradjana opštine Lajkovac i da će predložiti da se u zgradi suda u Lajkovcu organizuje rad kancelarije za prijem i overu tj.pisarnice kao i sudeći dani.
Takodje rukovodstvo opstine Lajkovac će pokrenuti inicijativu za izmenu zakona o teritorijalnom uredjenju sudova, kako bi Lajkovac dobio sudsku jedinicu kao i sve druge opštine čiji se gradjani suočavaju sa istim problemima, čime bi se zaokružio potpuni nedeljni rad suda u opštini Lajkovac.
Na ovaj način, rad suda u Lajkovcu bi funkcionisao kao u periodu pre reformi pravosudja 2014.god.kada je sud u Lajkovcu bio sudska jedinica Osnovnog Suda u Valjevu, gde su sudije kao i vansudsko osoblje bili smešteni i radili u zgradi suda u Lajkovcu.
Reformom pravosudja , gore pomenute godine sudska jedinica u Lajkovcu je prešla u nadležnost Osnovnog Suda u Ubu, kada se gasi kancelarija za prijem i overu kao i ukidaju sudjenja u Lajkovcu.
Neko je, ne uzimajuci u obzir potrebe gradjana opštine Lajkovac kao i lošu putnu i svaku drugu komunikaciju izmedju ove dve opštine napravio očiglednu štetu gradjanima naše opštine i pozivamo ga da tu grešku ispravi i ispoštuje Zakon Republike Srbije , uvede sudeće dane u zgradi suda u Lajkovcu, kao i rad pisarnice u zgradi suda u Lajkovcu.
Moramo da još JEDNOM PONOVIMO da, kada je PRAVO u pitanju , NEMA PREPREKE da se sudske aktivnosti odvijaju u zgradi suda u Lajkovcu.
Nadamo se, da neće doći do mešanja POLITIKE ovaj put i da će Ministarstvo Pravde doneti pozitivno rešenje i udovoljiti legitimnim zahtevima gradjana naše opštine.
Ukoliko, ma ko to bio, ipak odluči da politički zaustavi i stavi se iznad PRAVA , Zavetnici u Lajkovcu ce tražiti zastitu ZAKONITOSTI kao i odgovornost istog.
U planu je, u slučaju negativnog odgovora, i skupljanje potpisa kako bi se gradjani opštine Lajkovac izjasnili na referendumu da li žele ili ne žele sud u Lajkovcu.
Mi nećemo stati do ostvarenja tog cilja, jer gradjani naše opštine ne mogu biti taoci pojedinaca i njihove bahatosti , kao što ne može PRAVO biti talac POLITIKE.
Na kraju, još jednom pozivamo sve one činioce koji odlucuju u vezi ovog pitanja , da pokažu visok stepen razumevanja za POTREBE gradjana opštine Lajkovac i omoguće rad suda u Lajkovcu kroz sudeće dane i rad pisarnice, kako zakon i nalaže, što je potvrdjeno u samom Ministarstvu Pravde na razgovorima koji su vodjeni.”
SRPSKI SABOR ZAVETNICI LAJKOVAC

Related posts