OBAVEŠTENJE ZA PENZIONERE

Penzioneri sa prebivalištem na području opštine Lajkovac, koji primaju najniži iznos penzije, mogu preko Zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine LJig, Lajkovac i Mionica – odeljenja u Lajkovcu, da podnesu zahtev za jednokratnu novčanu pomoć za treći kvartal 2016. godine. Zahtevi će se primati u prostorijama opštine Lakovac, u velikoj sali, radnim danom od 800do 1500 časova, u periodu od 15 do 30 septembra 2016. godine.
Najniži iznos penzija za kategoriju zaposlenih, vojnih lica i samostalnih delatnosti je 13.454,11 dinara, a za kategoriju zemljoradnika 10.577,31 dinara.

Podnosioci zahteva treba da dostave:
1. Dve fotokopije poslednjljg čeka od penzije
2. Dve fotokopije lične karte ( ukoliko je lična karta na starom obrascu) , odnosno dva očitana primerka (ukoliko je biometrijska lična karta)
3. Dve fotokopije tekućeg računa za sve penzionere kao i one koji prvi put podnose zahtev
4. Potpisan zahtev sa brojem telefona u slučaju potrebe za kontakt

U slučaju da penzioner ne može samostalno da dođe i podnese zahtev, evindetiraće se radi kućne posete posle 30 septembra 2016. godine.

OPŠTINA LAJKOVAC I ZAJEDNIČKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SOLIDARDOST“ LJIG

Related posts