SVETLO NA KRAJU TUNELA

Nakon više od 25 godina izbegličkog života u Srbiji i nerešenih stambenih problema za mnoge naše sugrađane koji su izbegli pred progonom „preko Drine“, nazire se sa velikom verovatnoćom u sledećih godinu dana, dakle do kraja leta 2017.god., rešenje ovog problema. Naime, zahvaljujući Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije i brojnim međunarodnim donatorima, opština Lajkovac je dobila u okviru 5. talasa Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, mogućnost za otkup 12 seoskih kuća sa okućnicom (132.000 e) koje treba da se dodele stambeno nezbrinutim izbeglim porodicama koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine. Uslov koji jedna izbeglička porodica treba da ispuni je da nema na teritoriji Republike Srbije, Hrvatske ili BiH stambenih jedinica u vlasništvu, da je podnosilac zahteva za pomoć imao status izbeglog lica te da isti iz svojih primanja ne može da obezbedi odgovarajući stambeni smeštaj za svoju porodicu i sebe na duže vreme. Vrednost svake kuće za otkup je fiksno 9.300 e, bez PDV-a, a trenutno je u toku postupak za izbor korisnika za dodelu 3 kuće sa okućnicom za isto toliko izbegličkih porodica u okviru ranijeg programa.
Svaka izbeglička porodica koja na ovaj način želi da reši svoje stambno pritanje mora samostalno da pronađe svoj budući dom koji mora da bude odmah useljiv, bezbedan i da poseduje vodu i struju, odnosno elementarne uslove za život. U okviru dodeljene kuće izabranom izbeglom licu, daje se, nakon bodovanja, prijava o zadovoljavanju uslova iz Pravilnika Komisije, 180.000 din dodane pomoći i vidu građevinskog materijala za renoviranje i adaptaciju dodeljenog stambenog objekta.
Ovom prilikom se ponovo pozivaju vlasnici stambenih objekata na teritoriji opštine Lajkovac da, ukoliko to žele, prijave kod Poverenika za izbeglice opštine Lajkovac (tel.063/210-730) svoju nameru za prodaju takvih objekata da bi se što više olakšao zadatak izbeglim licima u pronalaženju odgovarajućih stambenih jedinica za otkup za potrebe ovog programa.

Related posts