ZAVETNICI PODRŽALI RADNIKE HLADNJAČE

 

SAOPŠTENJE:
Srpski Sabor Zavetnici Lajkovac su upozorili na probleme sa kojima se suočavaju radnici ,naši sugrađani koji su zapošljeni u privatnom sektoru.Da je neuređeno poslovanje privatnog sektora ,da se nepoštuju osnovna prava radnika od osmočasovnog radnog vremena,redovne isplate ličnog dohodka pa prava na sindikalno organizovanje, lično smo predočili predsedniku opštine Lajkovac na razgovoru na koji nas je pozvao ,a na osnovu dopisa koji smo mu uputili.
Srpski sabor Zavetnici su tada zahtevali da opština Lajkovac posreduje između radnika i poslodavca u ostvarivanju njihovih prava koji proističu iz zakona o radu i Ustava Republike Srbije.
Tada smo dobili od predsednika opštine Lajkovac čvrsto obećanje da će do toga i doći i da je neophodno doći do konačnog rešenja po ovom pitanju.
Srski Sabor Zavetnici lajkovac su naveli staus lokalne radio stanice radio Pruge kao primer kršenja osnovnih prava radnika i nepoštovanje ugovora i preuzetih obaveza od strane poslodavca ,a po sporazumu o privatizaciji.
Ne možemo a da ne kažemo da je tadašnje rukovodstvo uspelo da poništi privatizaciju radio Pruge i na taj način spreči uvođenje prinudne mere stečaja ,a potom i likvidacije.
Situacija u hladnjači Lajkovac samo je još jedan pokazatelj neophodnosti osnivanja Saveta za borbu protiv korupcije na teritoriji opštine Lajkovac jer je u ranijem periodu ovo nekada zadružno preduzeće privatizovano pod vrlo čudnim okolnostima.
Zavetnici će na poziv radnika,a nasih sugradjana doći ispred tog preduzeća i dati podršku u ostvarivanju njihovih prava tj.prava na rad i prava na isplatu ličnog dohotka.
Srpski Sabor Zavetnici su spremni da na osnovu sporazuma sa sindikatom EPS Nezavisnost pomognu u sindikalnom organizovanju radnika i ostvarivanju radničkih prava naših sugrađana.
U Lajkovcu
dana 19.08.2016.god
Srpski Sabor Zavetnici Lajkovac

Related posts