OBAVEŠTENJE O ODLAGANJU PLAĆANJA POREZA

Shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj admninistraciji („ Službeni glasnik RS“, br.15/16) i Pravilniku o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate („ Službeni glasnik RS“, br.28/16),PORESKI OBVEZNICI IZVORNIH JAVNIH PRIHODA (poreza na imovinu, naknade komunalne takse, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i ostalih naknada) mogu NAJKASNIJE do 04.07.2016 godine, podneti
ZAHTEV ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA , LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI (SOBA 208).
ODSEK ZA UTVRĐIVANJE , NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA
OPŠTINSKE UPRAVE LAJKOVAC
Kontakt telefon :014/3432-760, lokal 123 i 145.

Related posts