OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA OBUKU ZA POMOĆ U KUĆI

Na osnovu ugovora između Delegacije Evropske unije u Srbiji i „Karitasa Valjevo“ , u cilju realizacije projekta „Za više solidarnosti prema starijima – klaster Kolubarskog okruga za uslugu pomoć u kući“, upućen je Javni poziv za izbor kandidata za obuku za pružanje usluge „Pomoći u kući sa elementima bazične nege“ na teritoriji opština Lajkovac, LJig i Mionica.
Živorad Bojičić, predsednik opštine Lajkovac, naglašavajući značaj i neophodnost ovog projekta, rekao je: “Ovo je projekat koji je uspeo zahvaljujući “Karitasu” i učešću tri opštine, okupljene oko zejedničkog Međuopštinskog Centra za Socijalni rad “Solidarnost”. Stručne službe su blagovremeno pripremile Javni poziv kojije neophodan za angažovanje i obuku geronto- domaćica, za pomoć u kući starim licima, sve kako je predviđeno projektom.”
Dugo se čekalo u Lajkovcu na realizaciju ovakvog jednog projekta, potrebe za angažovanjem geronto-domaćica su velike, jer je veliki i broj staračkih i samačkih domaćinstava, kojima je ova vrsta pomoći neophodna.
Očekivanja su , i da će interesovanje za Javni poziv za izbor kandidata za obuku za pružanje usluge pomoći u kući biti veliko, pa u nastavku sledi tekst Javnog poziva, koji je upravo objavljen:

Na osnovu Ugovora zaključenog između Delegacije Evropske unije u Srbiji i Caritasa Valjevo, u cilju realizacije projekta „Za više solidarnosti prema starijima – Klaster Kolubarskog okruga za uslugu pomoć u kući“ upućuje se:
J A V N I P O Z I V
za izbor kandidata za obuku za pružanje usluge ,,Pomoći u kući sa elementima bazične nege” na teritoriji Opština Lajkovac,
Mionica, LJig.
Kandidati za obuku za pružanje usluge ,,Pomoći u kući sa elementima bazične nege” na teritoriji navedenih opština trebalo da
ispunjavaju sledeće kriterijume:
1. Opšti uslovi za prijem:
• Da su radno sposobne punoletne osobe,
• Da imaju prebivalište na teritoriji navedenih opština,
• Minimum III stepen stručne spreme,
• Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač,
Prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:
• Pripadnost društveno osetljivoj grupi,
• Kandidati medicinske struke i društveno-humanističkih nauka,
2. Potrebna dokumentacija:
• Dokaz o prebivalištu (fotokopija stare ili očitana nova lična karta)
• Dokaz o stručnoj spremi (kopija diplome/svedočanstva)
· Kopiju vozačke dozvole
• Obrazac prijave preuzeti sa sajta: www.caritas-valjevo.rs/prijava.doc
3. Rok za podnošenje prijava je 10. april 2016. Prijave pristigle posle ovog roka neće biti razmatrane.
Prijave se podnose poštom na adresu Caritas Valjevo, Braće Veličković 44, 14000 Valjevo. Na zatvorenoj koverti obavezno navesti
sledeći tekst “Prijava za obuku za pružanje usluge pomoći u kući sa elementima bazične nege”.
4. Procesom izbora kandidata rukovodiće Tim za implementaciju projekta „Za više solidarnosti prema starijima – Klaster
Kolubarskog okruga za uslugu pomoć u kući“. Nakon prijema prijava biće obavljen intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor.
5. Dodatne informacije o programu obuke možete dobiti slanjem pitanja na email dusan@caritas-valjevo.rs,
6. Konačna odluka o izboru 18 kandidata koji će pohađati obuku, biće doneta u roku od 20 dana od dana završetka konkursa i
rezultati će biti objavljeni na internet sajtu www.caritas-valjevo.rs.
Polaznici bi trebalo da budu zainteresovani za rad u ovoj oblasti, nege odraslih i starih lica i pružanje pomoći u kući. Da
poseduju osećaj, smisao i strpljenje za rad sa korisnicima, odraslim i starim licima.
Program razvija znanja, veštine i stavove saradnika u oblasti zaštite i podrške odraslima, starima i osobama sa
invaliditetom i obezbeđuje podršku porodici.
Osmodnevna obuka za odabrana lica biće realizovana u maju mesecu 2016. godine.

Related posts