TOPLIFIKACIJA I PRIVATNO-JAVNO PARTNERSTVO

Paket odluka, koje se odnose na JP “Gradska čistoća”i komunalno uređenje Lajkovca, bio je centralna temja današnje sednice Opštinskog veća, koja je pripremna sednica za redovno zasedanje lokalnog parlamenta naredne sedmice.
Reč je o odlukama, kojima se praktično vrši uzmena i dopuna Statuta komunalnog preduzeća, i odnosi se na delatnost bavljenja toplifikacijom. Imajući u vidu, da je praktično pokrenut postupak toplifikacije, priključenjem na kotlarnicu Doma zdravlja, objekata u sportsko-rekreativnoj zoni, od kojih je poslednje priključenje Sportske hale, neophodno je do kraja godine regulisati , kome se poverava bavljenje toplifikacijom.Ovim korakom se ide u susret toplifikaciji Lajkovca, koja će krenuti fazno, već od iduće godine, potvrdio je Živorad Bojičić, predsednik Opštine Lajkovac.
Odluka o promeni Osnivačkog akta, kojom se usklađuju delatnosti komunalnog preduzeća, ide u susret uspostavljanju privatno-javnog partnerstva u sferi komunalnih delatnosti, što treba da krene do kraja godine.” Našem komunalnom preduzeću je potreban svež privatni kapital, i neophodno je da delatnosti izuzev groblja i sahranjivanja, budu predmet privatno-javnog partnerstva, o čemu će odlučivati odbornici u novom sazivu”, kaže predsednik Bojičić, uz napomenu, da će taj postupak trajati dugo, da će biti potpuno javan i transparenta, sve na osnovu studije koja će biti urađena tokom ove godine. Cilj je zapravo, da se komunalno preduzeće osveži novim kapitalom i da komunalne usluge u Lajkovcu budu podignute na mnogo viši nivo, pojašnjava Živorad Bojičić, predsednik Opštine Lajkovac.
Dakle, sve delatnosti komunalnog preduzeća, sem groblja i sahranjivanja, biće , u skladu sa novim Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o stranim ulaganjima, predmet Javnog poziva za privatno-javno partnerstvo, o čemu će odlučivati odbornici novog saziva, naglašava predsednik Bojičić.
Namera je , da se dosadašnje subvencije komunalnom preduzeću, koje su na godišnjem nivou iznosile 40 miliona dinara, ukinu i preusmere na podsticaj i razvoj malih i srednjih preduzeća na području Opštine Lajkovac, najavljuje predsednik Bojičić, napominjući, da će to biti bespovratna sredstva za mala i srednja preduzeća, na teret budžeta lokalne samouprave.

Related posts