OPREMA SPASILAČKOG TIMA

Ovo je samo deo opreme Spasilačkog tima Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Lajkovac. Opštinska sala je puna opreme Spasilačkog tima, uključujući i čamce koji su naduvani i spremni za slučaj potrebe. Živorad Bojičić, predsednik opštine i komandant Štaba za vanredne situacije kaže, da se situacija na terenu neprekidno prati, da je štab u stalnom zasedanju, kao i da je sve pod punom kontrolom i podpunom spremnošću. Za sada, većih problema po pitanju poplava na području opštine nema

Related posts