PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU

Danas je Živorad Bojičić.,predsednik Opštine Lajkovac, sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje -Filijale Valjevo,gospodinom Mihailom Milutinovićem, potpisao Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja između Nacinalne službe za zapošljavanje i Opštine Lajkovac za ovu godinu.
U skladu sa ovim Sporazumom, Opština Lajkovac je obezbedila 13 miliona dinara kao podršku merama aktivne politike zapošljavanja kroz program pripravnika, javne radove i zapošljavanje članova čistih poljoprivrednih gazdinstava.

Related posts