IMENOVANA KOMISIJA

Opštinsko veće je dalo zeleno svetlo na predoženo Rešenje o imenovanju stručne Komisije za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Lajkovac u ovoj godini. Komisija je petočlana i čine je tri predstavnika novinarskih udruženja (predloženi od strane udruženja) i dva člana, na predlog lokalne samouprave.Predsednik komisije je Petar Jeremić(UNS),Ljubomir Đurđević (NUNS,NDNV), Ivan Kovačević (Lokal pres,ANEM), Snežana Žunjić, dipl.socijalni radnik, Marko Milićević,dipl.politikolog, novinar koji je radio u većini medija koji apliciraju za sredstva na aktuelnom konkursu u oblasti informisanja.
Imenovana komisija ima zadatak, da raspoloživa sredstva pravilno raspodeli, imajući u vidu značaj informisanja za građane Lajkovca i šta oni prate: gledaju, slušaju, čitaju.
Konstruktivna sugestija predsednika opštine Lajkovac,Živorada Bojčiča je da: “Komisija treba da radi po pravilima struke, da isprati sve reference, imajući u vidu sve što je najznačajnije za informisanje građana Lajkovca, posebno , koje medije građani ovde najviše prate.”
Olakšavajuća okolnost za učesnike konkursa, a i za komisiju, svakako je činjenica, da su sredstva za brojne srodne projekte opredeljena putem nedavno realizovanog Konkursa za projekte u kulturi i Konkursa za verske i druge zajednice i NVO.
Za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Lajkovac u ovoj godini opredeljeno je pet miliona dinara.Sudeći po najavama, već prvim rebalansom budžeta, biće opredeljeno još sredstava za informisanje.
Konačna odluka o raspodeli sredstava za projekte u informisanju biće doneta na nekoj od narednih sednica veča.

Related posts