KRENUO JAVNI PREVOZ I OSTALE ODLUKE OPŠTINSKOG VEĆA

Konačno, 8. jula krenuo je gradski i prigradski prevoz na teritoriji opštine Lajkovac, za sada sa dve linije, a od 1. septembra startovaće i ostale. Koncesija je potpisana na 10 godina, a besplatan prevoz na području opštine Lajkovac imaće učenici osnovne i srednje škole, kao i građani stariji od 65 godina.

Veće je usvojilo i Odluku o raspisivanju Javnog poziva za učešće direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na području Lajkovca.

Nakon dva neuspela, uslediće i treći Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje verskih objekata.

Obrazovan je organizacioni odbor za manifestaciju „Dani Lajkovca 2024“ i Gradsku slavu Ognjenu Mariju, na čelu sa predsednikom Milutinoom Rankovićem, direktorom KC „Hadži Ruvim“.

Najznačajnije odluke usvojene na destoj redovnoj sednici Opštinskog veća opštine Lajkovac sa14 tačaka dnevnog reda,u izjavi za medije po završetku sednice, izdvojio je zamenik predsednika opštine Obrad Milutinović:  

„Izdvojio bih da je od 8. jula krenuo gradski i prigradski prevoz na teritoriji opštine Lajkovac, a trenutno funkcionišu dve linije.

Jedna je na relaciji Vračević-Nanomir-Donji Lajkovac-Bogovađa-Lajkovac, sa polaskom u 6 časova iz Vračevića i dolaskom u Lajkovac u 6.45 minuta, dok u popodnevnim satima kreće sa autobuske stanice Lajkovac u 15.15 minuta, u Vračević stiže u 16 časova.

Druga relacija je Lajkovac-Pepeljevac-Strmovo-Pridvorica-Ratkovac-Nepričava-Rubribreza-Lajkovac.Polazak je u 6 časova i ponovni dolazak u Lajkovac u 6.57 minuta. Drugi polazak je u 15.15 sa autobuske stanice Lajkovac, sa povratkom u varoš u 16.12 min.

Od 1. septembra, startovaće i relacija Lajkovac-rampa- Skobalj, odnosno linije Lajkovac-Milanovića rampa-Skobalj-Donji kraj-Jabučje centar- Lajkovac. Druga linija je Lajkovac-Selo Lajkovac-Dubrava-Bubanja-Viš-Staro selo-Jabučje centar-Lajkovac. Takođe kreće i linija Lajkovac-Rubribreza-Nepričava-Slovac-Markova crkva-Ratkovac–Lajkovac. Te dodatne četiri linije će naknadno krenuti sa polaskom osnovaca i srednjoškolaca od 1. septembra.

Ova koncesija je potpisana na 10 godina za prevoz građana sa teritorije opštine Lajkovac. Besplatan prevoz imaće učenici osnovne i srednje škole, kao i građani stariji od 65 godina.“

Opštinsko veće je usvojilo i Odluku o raspisivanju Javnog poziva za učešće direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na području Lajkovca.

„Kada bude objavljen javni poziv privredni subjekti moći će da svoju dokumentaciju dostavljaju na pisarnicu opštine Lajkovac, sa naznakom „Za Komisiju za energetsku efikasnost“. Predmet javnog poziva je sprovođenje sledećih mera: zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Mera 2: postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru. Mera 3: postavljanje termičke izolacije ispod krova ili tavanice. Mera 4: zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotla ili peći) efikasnim kotlom na gas. Mera 5: zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotla ili peći) efikasnim kotlom na biomasu. Mera 6: ugradnja toplotnih pumpi. Mera 7: zamena postojećih ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora. Mera 8: ugradnja solarnih kolektora u instalacije za centralnu primenu potrošnje tople vode. Mera 9: ugradnja solarnih panela za prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Mera 10: izrada tehničke dokumentacije prema važećoj zakonskoj regulativi. Sve su ovo mere za koje privredni subjekti mogu konkurisati i ostvariti učešće u javnom pozivu koji će biti aktivan od 9. jula 2024. i trajaće do 2027. godine, svaki put kada novi privredni subjekt dostavi svoje podatke i želi da učestvuje u javnom pozivu. Ažurirana lista biće dostupna kasnije fizičkim licima tako da mogu da biraju privredni subjekt čije će usluge koristiti u energetskoj sanaciji svog objekta. U javnom pozivu se nalazi predmet i kriterijum energetske efikasnosti, šta mora da sadrži mera, koji su kriterijumi propustljivosti, termički koeficijent i ostalo što je potrebno za profile prozora i balkonskih vrata, na negrejanom području i drugo. Pored privrednih subjekata koji svoje radove izvode na terenu mogu se javiti i privredni subjekti koji izrađuju tehničku dokumentaciju u skladu sa važećom zakonskom regulativom, elaborat pre energetske sanacije i energetski pasoš po njenom završetku. U javnom pozivu se nalazi još kako se mogu preuzeti dokumenta, koje su obaveze, pravo učešća na javnom pozivu, kao i obrazac prijava o privrednom subjektu. To je osnovno i najvažnije vezano za javne pozive za privredne subjekte u realizaciji programa energetske sanacije.“

Na sednici je doneta odluka da se obustavi Konkurs za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Lajkovac.

„Na prvi javni poziv niko se nije javio, tako da je ponovo raspisan 15. maja. Na ponovljeni konkurs se javila Crkvena opština Jabučje sa projektom izrada fresaka u novom hramu Svetog Arhangela Mihaila, sa površinom od 130 kvadratnih metara za oslikavanje fresaka i procenjenom vrednošću 1.994.200 dinara bez PDV-a. S obzirom da su opredeljena sredstva od 2.000.000 dinara sa PDV-om ovaj projekat je odbačen. Nemamo više prijava, pa je komisija odlučila da konkurs obustavi kako bi u narednom periodu raspisala i treći javni poziv za finansiranje i sufinansiranje verskih objekata.“

Obrazovan je organizacioni odbor za manifestaciju „Dani Lajkovca 2024“ i Gradsku slavu Ognjenu Mariju. Predsednik je Milutin Ranković, direktor KC „Hadži Ruvim“, a članovi: Snežana Škorić, direktor Biblioteke „Radovan Beli Marković“, Mira Tabić, pomoćnik predsednika opštine Lajkovac, Dušica Jovičić direktor Turističke organizacije opštine Lajkovac i sveštenik Predrag Velimirović.

Usvojen je i Aneks sporazuma o saradnji u okviru programa Exchange 6, koji se odnosi na povećanje kredibiliteta, planiranje programskog budžetiranja i kontrole javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji. Program je formirala Evropska unija, a potpisnici ugovora su Savez gradova i opština Srbije i opština Lajkovac.

„Došlo je do izrade Aneksa 1, poglavlje 5, Sporazum o saradnji između Stalnih konferencija gradova i opštine, saveza gradova i opština Srbije i opštine Lajkovac, menja se i glasi: aktivnosti i planiranje u okviru stručne podrške realizovaće se do kraja trajanja programa do 31.avgusta 2024. godine“, zaključio je Milutinović.

Related posts

Leave a Comment