U OPŠTINI LAJKOVAC OKO 3% NEZAPOSLENIH

U poslednje vreme lajkovački privatnici sve češće traže radnike, ali na brojne oglase za posao jedva da se neko javi i generalno sve je teže naći radnike.

Nije redak slučaj, da kada se ukaže potreba za novim radnicima i u javnom sektoru, koji je svima uvek bio nekako atraktivniji, takođe nema zainteresovanih radnika.

Definitivno, retki si i malobrojni oni koji u opštini Lajkovac nezaposlenost i konkretnu potrebu za posao stavljaju u prvi plan i generalno ovde zapošljavanje već duži vremenski period nije problem broj jedan.

Prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje dobijenim ovih dana, a koji se odnose na stanje evidentirano poslednjeg dana meseca maja, ukupan broj nezaposlenih u opštini Lajkovac je 409, od kojih je 269 žena.

Po stopi nezaposlenosti, sa svega 3%, opština Lajkovac je čak bitno ispod evropskog proseka.

U istom periodu prošle godine, nezaposleno je u opštini Lajkovac bilo 485 lica, od toga 322 žene.

Analizirajući podatke o strukturi zaposlenih, dolazi se do zaključka da nije nepovoljna ni kvalifikaciona, ni polna struktura, a i po dužini trajanja nezaposlenosti evidentno je da oni sa najdužim stažom na birou nisu faktički aktivni tražioci posla.

U opštini Lajkovac, prema konačnim podacima popisa iz 2022. godine ukupan broj stanovnika je 13.825, dok je broj zaposlenih 3.199 ljudi.

Najnoviji podaci koje je objavio Zavoda za statistiku, a koji se odnose na zarade isplaćene u aprilu ove godine pokazuju, da je u Lajkovcu prosečna plata 91.200 dinara. U Srbiji prosečna plata, bez poreza i doprinosa, je iznosila 96.614 dinara, dok je u Kolubarskom okrugu prosečna zarada 82.928 dinara.

Related posts

Leave a Comment