DRUGI KONSULTATIVNI SASTANAK PARTNERSKOG FORUMA

U okviru Programa EU Exchange 6 „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ dana 24. juna, sa početkom u 12 časova, u Velikoj sali  Gradske kuće održan je drugi konsultativni sastanak Partnerskog foruma.

Predmet sastanka bio je proces izrade Plana razvoja opštine Lajkovac uz stručnu i motivacionu podršku Stalne konferencije gradova i opština, ali ujedno i još jedan poziv predstavnicima civilnog, nevladinog i privatnog sektora da svojim sugestijama i predlozima obezbede aktivno učešće.

Sastankom su predsedavali zamenik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština gospodin Marko Tomašević, zamenik predsednika opštine gospodin Obrad Milutinović i stručna saradnica za podršku opštini Lajkovac gospođa Vladica Vojinović.

Učesnici predmetnog događaja bili su predstavnici Stalne konferencije gradova i opština, zatim predstavnici javnih institucija, članovi stalnih radnih tela Skupštine opštine Lajkovac i predstavnici udruženja.

Nakon uvodnih obraćanja učesnicima su prezentovani projektovani razvojni pravci opštine Lajkovac (ekonomski razvoj, urbani razvoj, zaštita životne sredine, društveni razvoj i dobra uprava), prioriteni ciljevi i mere za postizanje istih.

Zatim je otvorena diskusija koja je bila konstruktivnog karaktera. Učesnici su delom izneli svoje sugestije i probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju. Isti će biti uzeti u razmatranje i inkorporirani u nacrt Plana prilikom njegove finalizacije.

U narednim danima sledi priprema poziva za održavanje Javne rasprave o nacrtu Plana razvoja Opštine Lajkovac 2024-2030. o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Opštinska uprava ostaje otvorena za nove sugestije i predloge kako bi kreirali planski dokument u službi potreba svih građana na teritoriji opštine Lajkovac.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na izdvojenom vremenu i iznetim sugestijama, uz molbu da nastave sa aktivnom participacijom i u narednom periodu, saopšteno je iz Opštinske uprave opštine Lajkovac.

Related posts

Leave a Comment