ZAVRŠNICA IZGRADNJE FEKALNE CRPNE STANICE U SLOVCU

Zamenik predsednika opštine Obrad Milutinović danas je sa rukovodiocem resornog odeljenja Opštinske uprave opštine Lajkovac Predragom Mirkovićem obišao objekat fekalne crpne stanice u Slovcu, čija je izgradnja u završnoj fazi. Radovi su započeti 2021.godine, ali su potrajali zbog objektivnih teškoća. Vrednost stanice je oko 3,9 miliona dinara sa PDV-om.

“Usledio je problem sa podzemnim vodama i ukopavanjem fekalnog kanistera, nismo mogli da spustimo na određenu dubinu i čekao se letnji period. S obzirom da je ova zima bila bez mnogo padavina uspeli smo da spustimo na određenu lokaciju predviđenu projektom. Crpna stanica će puno značiti građanima Slovca jer će obezbediti korisnicima u gornjem delu sela priključak na fekalnu kanalizaciju, a puštanjem ove prepumpne stanice i centralno postrojenje u Slovcu biće pušteno u rad. Radovi su u finalnoj fazi, očekujemo završetak i primopredaju, kao i puštanje centralnog postrojenja tj. priključenje korisnika iz gornjeg i centralnog dela Slovca. Najavljeno je i projektovanje 1,1 kilometar fekalne kanalizacije za donji deo Slovca, pa će i ti meštani biti priključeni na sistem fekalne kanalizacije. Pored novoizgrađene prepumpne stanice, postoji stara fekalna kanalizacija koja se jednim delom uvodi u novu kanalizaciju, tako da i sa te strane pokriva sve korisnike. U ovom trenutku biće obuhvaćeno 70% meštana Slovca, ostaje nam da povežemo komunalnu infrastrukturu, da izgradimo kanalizaciju prema Srećkovićima koji će takođe u gornjem delu Slovcu biti prikačeni preko prepumpne stanice na centralno postrojenje. Centralno postrojenje je dimenzionisano na 350 korisnika, urađeno je tako da je 10% minimum korisnika da bi ta tehnologija mogla da funkcioniše, odnosno razvoj bakterija u tankovima, drugim rečima minimum je 35 korisnika. Naravno čekali smo izgradnju prepumpne stanice da bi obezbedili tih 35 korisnika, jer centralni deo Slovca po broju korisnika nije mogao da zadovolji tu potrebu”, rekao je danas zamenik predsednika opštine Obrad Milutinović.

Milutinović očekuje da će posle aprilske skupštine, kada bude usvojen cenovnik za priključenje i mesečne naknada za korišćenje kanalizacije, ceo sistem da zaživi sredinom maja, odnosno da će fekalna kanalizacija u Slovcu profunkcionisati u minimalnom režimu.

Related posts

Leave a Comment