IZLOŽBA SLIKA JAKOVA OD BOGOVAĐE DOSTUPNA DO 20. FEBRUARA

U Galeriji Kulturnog centra “Hadži Ruvim” Lajkovac otvorena je izložba slika Milivoja  Protića – Jakova od Bogovađe, prnzionisanog vojnog starešine, koji se slikarstvo bavi iz hobija.

Autor je rođen je rođen u Vračeviću, a česti motivi njegovih slika upravo su zavičajni.

Ljubitelj je realističkog slikarstva, kao i impresionističkog i ekspresionističkog slikarskog pravca, koji su sve prisutniji na njegovim slikama.

Prisutnu galerijsku publiku je biranim rečima pozdravio autor sa umetničkim imenom Jakov od Bogovađe.

Aleksandra Tanić, istoričar umetnosti je obraćajući se prisutnima na otvaranju izložbe o autoru i njegovom stvaralaštvu rekla:

“Milivoje Protić kao samouki slikar, pokušava da nam kroz sopstvene radove predoči one elemente subjektivnog opažanja prirode koji za njega, kao čoveka sklonog umetničkom uobličavanju ideja, čini određenu vrstu zakonitosti koja se javlja u njegovom unutarnjem biću. Ovaj svet ideja nastaje kao rezultat posmatranja okoline i živog dodira sa prirodom, koji nesumnjivo čini najveću pokretačku snagu i potrebu da se likovnim sredstvima izrazi suština viđenog. Svojim pejzažima i mrtvim prirodama, Protić nas uvodi u one sadržaje koji čine vrlo skroman i jednostavan pristup stvaranju, kao nečemu čemu čovek treba da se raduje bez opterećivanja ovladanom veštinom i slikarskim postulatima. Tematski i formalni okvir njegovih slika nastaje spontano, vođen unutarnjom težnjom da se da odgovarajući oblik sopstvenim osećanjima i misaonim procesima. Svi oni, sasvim sigurno, čine deo jedne celovitije slike koja se unutar svakog čoveka pojavljuje kao rezultat promišljanja sveta i načina da ga što bolje razumemo. Najbolji put ka tom razumevanju gradi se upravo kroz umetnička sredstva. U Protićevom slučaju, kroz poeziju i slikarstvo stiže se do onih, za njega važnih formalizacija odnosa prema prirodi i lepoti, životu uopšte. Pod uticajem realističkog slikarstva, ali i impresionističkog i ekspresionističkog slikarskog pravca, Protić je saznavao i sticao uvide u mnoštvo načina da se kroz element boje uverljivo iskaže poetika odnosa prirode i čoveka. Kako je predmet njegovne likovne preokupacije uglavnom pejzaž koji se odlikuje realističkim pogledom na prirodne forme, Protić ostaje dosledan konkretizaciji vidljivog i imitaciji okruženja.”

Izložbena postavka slika Jakova od Bogovađe u Galeriji Kulturnog centra “Hadži Ruvim” Lajkovac biće otvorena za posetioce do 20. februara.

Related posts

Leave a Comment