ZBOG KVARA UREĐAJA NA PRUŽNIM PRELAZIMA , NEOPHODNA POJAČANA PAŽNJA GRAĐANA NA DEONICI PRUGE LAJKOVAC – SLOVAC

Zbog neispravnosti putnih prelaza između stanica Lajkovac i Slovac, skreće se pažnja građanima da maksimalno pojačaju oprez prilikom prelaska pruge na ovoj deonici i prate prilagođene saobraćajne znakove na putu ispred putnih prelaza.

Došlo je do kvara uređaja na pružnom prelazu “pepeljevačka rampa” između stanica Lajkovac i Slovac.

Prema Obaveštenju Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom “Infrastrukture železnice Srbije” Beograd, Sekcije za saobraćajne poslove Užice, nesispravni su uređaji na putnim prelazima između stanica Lajkovac – Slovac na pruzi (Beograd Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – Državna granica – (B. Polje).

Potvrđeno je “da je izvršeno isključivanje svetlosnih i zvonovnih pokazivača i zamračivanje odgovarajućih signala na putnim prelazima između stanica Lajkovac i Slovac, odnosno da su uređaji putnih prelaza u neispravnom stanju”.

O ponovnoj ispravnosti uređaja putnih prelaza javnost će biti naknadno obaveštena od strane “Infrastrukture Železnice Srbije”.

Related posts

Leave a Comment