EPS PRODUŽIO ROK ZA NOVEMBARSKI RAČUN DO 29. JANUARA

“Elektroprivreda Srbije“ AD produžila je da rok dospeća računa za novembar 2023. godine na 29. januar 2024. godine i svi kupci koji do tada izmire račun ostvariće pravo na popust od 5 odsto- izjavio je Radovan Stanić, izvršni direktor za snabdevanje u EPS.

– Građani koji su platili novembarski račun u visini oktobarskog ostvariće popust za redovno plaćanje na ceo iznos računa za novembar, dok će razlika u iznosima biti prikazana na računu za decembar kao dug iz prethodnog obračunskog perioda na koji neće biti obračunata kamata- pojasnio je Stanić.

– Naši kupci ne smeju da trpe zbog poteškoća koje je EPS imao usled sajber napada,  zato je produžen rok za popust za redovno plaćanje, neće biti zateznih kamata, niti isključenja – naglasio je Stanić koji se zahvalio građanima na razumevanju i strpljenju.

Decembarski računi će stići na vreme, a naredne sedmice bi trebalo da se u funkciju vrati i portal “Uvid u račun”. – Akcenat je i dalje na bezbednosti kako podaci kupaca ne bi bili ugroženi – zaključio je Stanić.

Foto: shutterstock, eps

Related posts

Leave a Comment