1. OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN STARIH

Međunarodni dan starih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Trenutno, oko 700 miliona ljudi na svetu ima preko 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi dve milijarde, što će predstavljati preko 20 procenata svetske populacije.

Uvažavanje glavnog principa ciljeva održivog razvoja da nikoga ne smemo zaboraviti ili ostaviti po strani, zahteva razumevanje da je demografija važna za održivi razvoj i da će dinamika populacije oblikovati ključne razvojne izazove sa kojima se svet suočava u 21. veku.

Tema ovogodišnje kampanje „Poštovanje ljudskih prava starijih osoba kao ispunjenje vizije Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: kroz generacije” podvlači važnost poštovanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i potvrđuje posvećenost promovisanju punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda starijih osoba, i to: prava na slobodu od diskriminacije, na sigurnost, na slobodu od nasilja, na socijalnu zaštitu, na zdravlje, na rad i doživotno učenje, na ličnu svojinu i prava nasleđa.

Ovogodišnja kampanja  će pažnju umeriti na specifičnosti starijih osoba širom sveta u cilju uživanja njihovih prava i načina rešavanja kršenja tih prava, kao i na činjenicu da jačanje solidarnosti kroz jednakost i reciprocitet između generacija nudi održiva rešenja za ispunjenje ciljeva održivog razvoja.

Stoga, ona ima za cilj: povećanje globalnog znanja i svesti o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i stvaranje obaveza među svim zainteresovanim stranama za jačanje zaštite ljudskih prava sadašnjih i budućih generacija starijih osoba širom sveta; upoznavanje sa primerima dobre prakse za međugeneracijsku saradnju i partnerstvo u cilju zaštite ljudskih prava širom sveta; I zagovaranje da vlade i subjekti UN preispitaju svoje trenutne prakse u cilju bolje integracije životnog pristupa ljudskim pravima u svoj rad i da osiguraju aktivno i smisleno učešće svih zainteresovanih strana, uključujući civilno društvo, nacionalne institucije za ljudska prava i same starije osobe, u cilju jačanja solidarnosti među generacijama i međugeneracijskim partnerstvima.

Obeležavanje Međunarodnog dana starih osoba obuhvatiće veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici kao što su predavanja, zdravstveno-promotivne izložbe, tribine, okrugli stolovi, konferencije za novinare, javne manifestacije, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja i slično.

Povodom Međunarodnog dana starih osoba, danas su članovi i aktivisti lajkovačkog odbora Srpske napredne stranke sa prikladnim poklonima posetili veći broj starih lica na području opštine Lajkovac i proveli vreme u razgovoru sa njima. Staračkim domaćinstvima, koja su mahom samačka. pokazalo se i ovoga puta, mnogo znači kada im neko otvori vrata, provede vreme sa njima i sasluša ih.

“Naši najstariji su pretrpeli velike promene i reforme za bolju budućnost u koje su verovali zajedno sa nama i u čemu smo uspeli. I zato svakog dana pokazujemo razumevanje, solidarnost i posebnu brigu prema njima,” rečeno je danas iz OO SNS Lajkovac, povodom Međunarodnog dana starih osoba.

Crveni krst Lajkovac će narednih dana, kao I prethodnih godina, takođe prigodnim sadržajima dati svoj doprinos obeležavanju Međunarodnog dana starih osoba.

Related posts

Leave a Comment