EU SHAI: JAVNI POZIV za predloge inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ (EU SHAI) objavljuju Javni poziv za predloge inovativnih usluga socijalne inkluzije na lokalu otvorenog tipa. Opšti cilj Javnog poziva je da doprinese socijalnoj inkluziji najosetljivijih žena i muškaraca, devojčica i dečaka kroz uspostavljanje i/ili unapređenje inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalnom nivou, i na taj način doprinese procesu deinstitucionalizacije. Pravo učešća imaju ustanove socijalne zaštite i organizacije civilnog društva. Indikativni budžet Javnog poziva je 2.9 miliona USD. Rok…