SOLIDARNOST NA DELU

Uoči Međunarodnog dana izbeglica, Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević potpisala je juče u Palati Srbije ugovore za stambeno zbrinjavanje izbeglica i interno raseljenih lica sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava koje su izrazile želju i izdvojile sopstvena sredstava da nastave sa rešavanjem problema izbeglica i interno raseljenih lica koje nemaju rešeno stambeno pitanje, a žive na njihovoj teritoriji.

U ime opštine Lajkovac Ugovor za rešavanje stambenog pitanja izbeglica i interno raseljenih lica potpisao je zamenik predsednika opštine Obrad Milutinović, a ovom činu u Palati Srbije prisustvovao je i poverenik za izbeglice i migracije opštine Lajkovac Živorad Šušnjarević.

Potpisan je ugovor za dobijanje novčanih sredstava za kupovinu jedne seoske kuće sa okućnicom u vrednosti do 1.950.000 dinara i jednog paketa građevinskog materijala u vrednosti do 800.000 dinara.

“Povereništvo za izbeglice opštine Lajkovac obaveštava širu javnost da se, kao i ranijih godina, nastavlja i u 2023. godini više nego uspešna saradnja opštine Lajkovac i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije na raznovrsnoj pomoći izbeglim i interno raseljenim licima koji imaju prebivalište/boravište u ovoj opštini.

Јuče je Opština Lajkovac, zajedno sa 50-tak drugih jedinica lokalnih samouprava u Srbiji, potpisala  u Palati Srbije, ugovor za dobijanje novčanih sredstava za kupovinu jedne seoske kuće sa okućnicom u vrednosti do 1.950.000 dinara i jednog paketa građevinskog materijala u vrednosti do 800.000 dinara, sve za izbegla lica. Javni poziv za prijavljivanje bivših izbeglih lica koji imaju boravište ili prebivalište na teritoriji ove opštine se očekuje sledećih dana.

Takođe, prethodnih meseci, zahvaljujuci ažurnosti odgovornih u Opštinskoj Upravi opštine Lajkovac, realizovane su brojne, zbog pandemije zaostale javne nabavke, te sada ima veoma mali broj korisnika koji su dobili pomoć a kojima nije i uručena. Tu se pre svega misli na pomoć u građevinskom materijalu i otkupu seoskih kuća sa okućnicom. Naravno, ne treba zaboraviti ni brigu Komesarijata za izbeglice za svakodnevni materijalni i finansijski položaj ovih naših sugrađana te im se svake godine, uz određene uslove, pruža jednokratna novčana pomoć od 25.000 dinara, ili pomoć u istoj vrednosti u ogrevnom drvetu i u paketima hrane.

Do kraja 2023. godine Povereništvo za izbeglice opštine Lajkovac očekuje dobijanje od Komesarijata nekoliko paketa pomoći otkupom seoskih kuća sa okućnicom za izbegla i interno raseljena lica kao i pakete dohodovne pomoći. Naravno, kao i svake godine krajem leta, počinje relizacija jednokratne novčane pomoći i pomoći u ogrevnom drvetu.

Na kraju, pozivamo sva izbegla i interno raseljena lica koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji naše opštine, a koji do sada nisu koristili navedene vidove pomoći da se jave u Povereništvo za izbeglice u Gradskoj kući Lajkovac, radi konsultacija i pružanja moguće pomoći”, saopštio je poverenik za izbeglice i migracije opštine Lajkovac Živorad Šušnjarević.

Svet danas, 20 juna, obeležava Međunarodni dan izbeglica.

Genaralna Skupština Ujednjenih nacija je 2000. godine usvojila Rezoluciju kojom je Afrički dan izbeglica 20. jun proglasila za Međunarodni dan izbeglica. Međunarodni dan izbeglica se obeležava u sećanje na one ljude koji su bili primorani da usled ratova, zbog straha od progona, nasilja, konflikta napuste svoje domove, ali i kao podrška onima koji se i danas suočavaju sa sličnim problemima.

Related posts

Leave a Comment