ZASEDALO OPŠTINSKO VEĆE

Ovonedeljna 95. – ta po redu u ovom sazivu sednica Opštinskog veća opštine Lajkovac bila je u
znaku priprema za predstojeće junsko zasedanje lokalnog parlamenta planirano za 14. jun. Nakon sednice medijima se obratio Živorad Bojičić, načelnik Opštinske uprave:

“Ova sednica je praktično jedna u nizu sednica koja prethodi pripremi redovne sednice SO – e Lajkovac, koja će biti održana 14. juna.

Po kalendaru koji je utvrdio Zakon o budžetskom sistemu, neophodno je da usvojimo Završni račun budžeta za prethodnu godinu najkasnije do 15. juna.

Takođe, na dnevnom redu ove sednice našle su se i tačke koje će direktno uticati na rebalans budžeta. Prva od njih su Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta (kada je u pitanju korišćenje sredstava od ekologije) i druga kada je u pitanju korišćenje sredstava od nadoknade za korišćenje mineralne sirovine, popularno nazvano rente.
Ova dva programa automatski i direktno idu na neophodnu saglasnost resornom ministarstvu, nakon čega postaju deo prvih izmena ovogodišnjeg opštinskog budžeta.

Najveći deo sredstava koji je planiran rebalansom budžeta odnosi se na korišćenje sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Odnosi se upravo na naše komunalno preduzeće, na uređenje javnih površina i odnosi se na konačni završetak i konačno stavljanje tačke u ovoj godini kada je u pitanju pravno – tehnička dokumentacija Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tu ima i još aktivnosti koje su upravo vezane za ove fekalne korektore, sve u cilju zaokruživanja sistema koji se odnosi na fekalnu kanalizaciju i sistem za prečišćavanje otpadnih voda.

Što se tiče “rente”, tu takođe ima izmena koje se odnose na rehabilitaciju seoskih puteva, što će konkretno i biti definisano na narednoj sednici.

I ostale tačke dnevnog reda imaju direktne i indirektne veze sa predstojećim rebalansom budžeta, a jedna od njih je Plan odbrane od polave, koji je neophodno još doraditi.

Takođe bitna doneta odlika odnosi se na stvaranje pravnog i finansijskog osnova za raspisivanje Konkursa za prijem pripravnika za stručno osposobljavanje na godinu dana, a sve u sklopu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje koji sprovodimo za ovu godinu, što je jedna od mera kojom utičemo na rešavanje problema nezaposlenosti na teritoriji opštine Lajkovac. Konkursom za pripravnike obuhvaćena su zanimanja iz redova redovnih operativnih poslova poput, dipl. ekonomista, pravnika, agronoma…”

Related posts